Skip to main content


55.000 zł na remont kościoła w Wełnie

| eoborniki.pl, Wielkopolski wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewoda Wielkopolski | Wiara

Jak poinformował Michał Zieliński Wojewoda Wielkopolski dotację Konserwatora Zabytków otrzymała parafia w Parkowie na remont kościoła w miejscowości Wełna.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 31 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczą współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dofinansował poszczególne etapy prac przy obiektach zabytkowych takich jak: polichromie ścienne, ołtarze, nagrobki, płyty epitafijne, oraz inne zabytki ruchome w obiektach sakralnych i świeckich - witraże, obrazy, rzeźby oraz detale architektoniczne, mając na uwadze przede wszystkim stan ich zachowania oraz wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Ważnym czynnikiem był także stopień finansowego zaangażowania wnioskodawcy przy realizacji prac.

Na liście dotowanych prac znalazła się inwestycja w Wełnie. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego należy do parkowskiej parafii. Na prace w świątyni Konserwator Zabytków przeznaczył 55 tys. zł. 

 

Stowarzyszenie Ludzki Gest informuje o spotkaniach modlitewnych w obrządku grekokatolickim.
Ksiądz Michał Drzewiecki kończy swoją posługę kapłańską w parafii św. Wita w Rogoźnie.
W Wielką Sobotę odbywa się święcenie potraw wielkanocnych.
2 kwietnia 2021 roku przypada 16 rocznica śmierci Jana Pawła ll. 
„W czasie pandemii ze szczególną miłością spoglądamy na te rodziny, które cierpią, które opłakują swoich najbliższych, które doświadczają trudnych i bolesnych wyzwań, przeżywają różne kryzysy” – mówił abp Wojciech Polak podczas Mszy św. ...
Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Obornik.
Od 19 października w czerwonej strefie obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych, w tym wesel. W żółtej liczba uczestników została ograniczona do 20 osób. Nowe restrykcje, spowodowane dynamicznym przyrostem liczby zakażeń, mogą pogłębić kryzys w i&n...