Wiara eoborniki.pl

Kiedy spowiedź święta?

  • MP

stajenka

Rocznica narodzin Jezusa Chrystusa w wielu kulturach zamieniona została na świecki jarmark bożonarodzeniowy, dla katolików jest to jednak, a może należy napisać – powinien być, okres szczególnych przeżyć duchowych.