Finanse eoborniki.pl

Szkolenia z zakresu księgowości

  • tekst sponsorowany

Kursy związane z księgowością mogą być tak naprawdę bardzo mocno zróżnicowane, gdyż jest to bardzo rozległa tematyka, a i osoby zgłaszające się na taki kurs często posiadają bardzo zróżnicowany stopnień wiedzy na starcie. Wiele ośrodków szkoleniowych, takich jak BDO oferuje co najmniej kilka różnych opcji nauki księgowości w zależności od potrzeb kursantów.

Faktoring nie tylko dla dużych firm i korporacji

  • tekst sponsorowany

Już w 2015 roku 7095 przedsiębiorstw korzystało z usług firm faktoringowych (tzw. faktorów). To przełożyło się na wartość obrotów na rynku faktoringu w Polsce wynoszącą niemal 150 zł mld rocznie! To stosunkowo nowa branża na polskim rynku, ale prężnie się rozwija i otwiera się na kolejne sektory gospodarcze.

Asset management - usługa dla bogatych?

  • tekst sponsorowany

Asset managment to usługa finansowa, która jest skierowana bezpośrednio do inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych inwestorów indywidualnych. Usługa polega na zarządzaniu kapitałem pieniężnym bądź instrumentami finansowymi. Dotyczy przede wszystkim spółek asset management, ale ofertę takich usług można znaleźć również w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz w domach maklerskich i bankach.

Jak zarobić na tanim zakupie i drogiej sprzedaży?

  • tekst sponsorowany

Posiadanie nadwyżki finansowej u wielu osób wyzwala kreatywność. Może to być dobry początek własnego biznesu lub okazja do inwestowania. Najważniejszym celem, który każdy chce osiągnąć, jest pomnożenie kapitału w krótszym lub dłuższym okresie. Jedną z metod jest kupowanie po okazyjnych cenach towaru lub akcji z intencją sprzedaży z odpowiednim zyskiem. Jak zarabiać na takim działaniu i na co uważać?

Czy bezrobotny może dostać pożyczkę?

  • tekst sponosowany

Utrata zatrudnienia to ciężki okres, w którym traci się źródło stałego dochodu, a przede wszystkim, kondycja psychiczna ulega znacznemu pogorszeniu. Jeśli nie ma żadnych oszczędności, bezrobotni zaczynają szukać pomocy w bankach i parabankach, aby zasilić budżet na nawet podstawowe potrzeby. Ale czy faktycznie bezrobotny może liczyć na kredyt lub pożyczkę?

Rejestr firm pożyczkowych KNF

  • tekst sponosowany

Od dawna różne grupy polityczne i związane z rynkiem finansowym organizacje postulowały objęcie nadzorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego działalności firm pożyczkowych, które działają poza sektorem bankowym. Co prawda wprowadzenie rejestru instytucji pożyczkowych nie jest z tym równoznaczne, ale jest to krok w dobrą stronę.