Gospodarka

Zmiany w prawie o umowa - zlecenie (film)

  • newseria

top eoborniki

9,8 proc. – tyle według resortu pracy wyniosło bezrobocie na koniec 2015 roku. Kolejne 12 miesięcy powinny przynieść dalszą poprawę sytuacji na rynku. Będzie to też rok dużych zmian. Obok ozusowania umów-zleceń i ograniczenia możliwości zawierania umów na czas określony w drugiej połowie roku ma zostać wprowadzana minimalna stawka godzinowa od umów-zleceń.

Susza przyczyną problemów rolników

  • newseria

zniwa

Susza w maju i czerwcu spowodowała, że krajowe plony zbóż w tym sezonie mogą być niższe nawet o 30 proc. Najgorsza sytuacja jest w Polsce Centralnej, Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim. Problemy rolników mogą też stać się przyczyną problemów hodowców zwierząt, bo mniej będzie zbóż na pasze. Trudne warunki pogodowe dotknęły także inne części Europy oraz Chiny.

Reformy, reformy ... końca nie widać

  • newseria

ministterstwo gospodarki

Choć średnia dynamika PKB Polski wynosi w ostatnim czasie ponad 3 proc. rocznie, to ekonomiści ostrzegają, że model gospodarczy oparty na tradycyjnych rezerwach wzrostu wkrótce osiągnie swój kres. Po 25 latach niezbędne są głębokie reformy sektora publicznego. Na razie polską gospodarkę chroni napływ funduszy unijnych, jednak potrwa to tylko do 2022 roku. W przypadku braku zachęt dla inwestorów Polsce grozi znaczny spadek konkurencyjności.

Wiesz przed jakim wyzwaniem stoi właśnie ludzkość?

  • nadesłane do eoborniki.pl (EA)

zboze

 

Wyżywić populację rosnącą o około 200 tysięcy ludzi dziennie – oto największe wyzwanie przed jakim właśnie stoimy. Obszary rolnicze dramatycznie kurczą się, na wielu terenach brakuje wody, ziemia uprawna ulega groźnej erozji, a zasoby stają się coraz droższe. Czy grozi nam zatem światowy głód?

Polacy zużywają 2–3 razy więcej energii

  • newseria

gniazdko

Blisko 70 proc. wydatków związanych z użytkowaniem lokalu stanowią opłaty za centrale ogrzewanie i prąd. Polacy zużywają 2–3 razy więcej energii niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej. Tylko dzięki dokładniejszej kontroli zużycia rachunki mogłyby być niższe o kilkanaście procent. Na rynku są dostępne rozwiązania, które taką kontrolę umożliwiają.

Rosyjskie embargo wzmocni polskie rolnictwo?

  • newseria

Ograniczenie eksportu do Rosji może w dłuższej perspektywie wzmocnić polskie rolnictwo. Dzięki działaniom m.in. resortu rolnictwa i gospodarki poprawia się dostęp do nowych rynków, które mogą w przyszłości ograniczyć znaczenie Rosji dla eksporterów.