Lokalne eoborniki.pl

Wizyta Wicewojewody w Obornikach

  • powiat obornicki

Szpital Oborniki

Podczas wizyty 5 czerwca w SP ZOZ w Obornikach Wicewojewoda Marlena Maląg przekazała pozytywną decyzję Wojewody Wielkopolskiego o celowości inwestycji polegającej na wyposażeniu oddziału paliatywnego oraz wyposażenia Sali operacyjnej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym, na które szpital złożył wniosek w systemie IOWISZ- Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.  Otwiera to drogę do realizacji wniosku o dofinansowanie tej inwestycji o wartości 2 mln zł w wysokości 85%.

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

  • eoborniki.pl / WRK

Spotkanie z wrk w starostwie

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych zaprasza fundacje, stowarzyszenia prowadzące działalność na terenie powiatu obornickiego oraz organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą lokalną na spotkanie 21 czerwca.