Lokalne eoborniki.pl

Oborniki. Święto Niepodległości 2017 (akt.)

  • T.Rojna

Dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w  1918 roku po 123 latach zaborów, ustawą z 23 kwietnia 1937 roku dzień 11 listopada ustanowiono Narodowym Świętem Niepodległości. Niestety, w wyniku zmian ustrojowych Krajowa Rada Narodowa ustawą z 22 lipca 1945 roku zniosła to święto. Od 1989 roku w wyniku transformacji systemowych to ważne dla Polaków święto obchodzimy ponownie.