fbpx

Kandydaci do Rady Miejskiej w Rogoźnie

Kandydaci do Rady Miejskiej w Rogoźnie

Aż 9 komitetów wyborczych zgłosiło 84 kandydatów do Rady Miejskiej w Rogoźnie. Żadnej z organizacji nie udało się obstawić wszystkich obwodów.

Rogoźnianie wybiorą 16. listopada 15 radnych. Najwięcej kandydatów zgłoszonych zostało w obwodzie nr 7, gdzie jest ich aż 8. Najmniej, bo po 4 osoby, zgłoszone zostały w obwodach nr 10, 12 i 15. 

Granice obwodów znaleźć można na stronie Urzędu Miasta w Rogoźnie - kliknij. Poniżej prezentujemy nazwy komitetów i kandydatów w poszczególnych okręgach.

KWW Sport i Bezpieczeństwo (SiB), KWW Inicjatywa Samorządowa (IS), KWW Lewica Razem (LR), KWW Nasza Gmina Nasz Powiat (NGNP), KWW Porozumienie Obywatelskie (PO), KWW Wspólnota Samorządowa (WS), KWW Żeby było normalnie (ZBN), KWW Dariusza Szymona Kopaniarza (DSK), KWW Niepełnosprawni to też ludzie (NTTL)

Okręg wyborczy nr 1

Ireneusz Zawiski (SiB), Przemysław Nagórny (IS), Marek Męclewski (LR), Maciej Kutka (NGNP), Bogdan Jeran (PO), Marlena Rucińska (WS),

Okręg wyborczy nr 2

Stefan Ciesielski (SiB), Mirosława Wojciechowska (IS), Jarosław Nowak (LR), Roman Kinach (NGNP), Małgorzata Kasprzak (PO), Jan Kapela (WS)

Okręg wyborczy nr 3

Szymon Nowacki (SIB), Rafał Szlachetka (IS), Beata Palacz (LR), Longina Kolanowska (NGNP), Franciszek Haupa (WS)

Okręg wyborczy nr 4

Marcin Bzdawka (SiB), Damian Nowacki (IS), Sebastian Kupidura (LR), Renata Tomaszewska (NGNP), Wojciech Klon (PO), Marcin Przybylski (WS), Grzegorz Miężalski (NTTL)

Okręg wyborczy nr 5

Zbigniew Chudzicki (SiB), Mariusz Jabłoński (IS), Bernard Hofmański (LR), Kazmierz Lis (NGNP), Czesław Gruszka (PO), Marek Walerowski (ZBN)

Okręg wyborczy nr 6

Ryszard Janowski (IS), Łukasz Wals (LR), Katarzyna Erenc-Szpek (NGNP), Edyta Kamińska (PO), Ryszard Dworzański (WS), Arkadiusz Kapczyński (ZBN)

Okręg wyborczy nr 7

Kazimierz Ludynia (SiB), Sylwia Korybalska (IS), Tomasz Berski (LR), Krzysztof Wiśniewski (NGNP), Jarosław Łatka (PO), Roman Jaśkowiak (WS), Aleksander Dziskowski (ZBN), Dariusz Kopaniarz (DSK)

Okręg wyborczy nr 8

Leszek Kachlicki (LR), Roman Szuberski (NGNP), Romuald Zachwyc (PO), Hubert Kuszak (WS), Jacek Wiśniewski (ZBN)

Okręg wyborczy nr 9

Paweł Wojciechowski (IS), Małgorzata Machucka (LR), Beata Ott-Rodak (NGNP), Michał Janus (WS)

Okręg wyborczy nr 10

Łukasz Zaranek (SiB), Marian Połczyński (NGNP), Tomasz Paniączyk (PO), Witold Bielinis (ZBN)

Okręg wyborczy nr  11

Violetta Rybarczyk (SiB), Mariusz Jóżwiak (IS), Andrzej Przybylski (LR), Zbigniew Nowak (LR), Ewa Wysocka (WS), Marcin Wysocki (ZBN)

Okręg wyborczy nr 12

Elwira Józefek (SiB), Adam Nadolny (NGNP), Justyna Bartol-Baszczyński (PO), Jarosław Witt (WS)

Okręg wyborczy nr 13

Robert Marchwiak (SiB), Adam Jóźwiak (IS), Jagoda Wilhelm (LR), Damian Nerkowski (NGNP), Bartosz Perlicjan (PO), Janusz Piechowiak (WS), Andrzej Pierwoła (ZBN)

Okręg wyborczy nr  14

Łukasz Janus (IS), Szymon Sierszuła (LR), Andrzej Szuberski (NGNP), Andrzej Olenderski (PO), Krzysztof Nikodem (WS), Romana Węgrzak

Okręg wyborczy nr 15

Jarosław Nowak (LR), Daniel Wiśniewski (PO), Longina Pijanowska (WS), Henryk Janus (ZBN)