Skip to main content


Rogoźno: wyniki wyborów

| MP | Wybory samorządowe 2014

rogozno

Bogdan Janus po 12 latach sprawowania urzędu przegrywa w wyborach z Romanem Szuberskim w pierwszej turze. Przedstawione dane sa potwierdzone przez Okręgową Komisję Wyborczą z Rogoźna.

Zwycięstwo Romana Szuberskiego jest niewielkie i wynosi 50,1% i to wystarcza aby nie doszło do drugiej tury. Bogdan Janus uzyskał 28,88%, trzeci Jarosław Łatka 17,87 i ostatni Marek Hopa 3,09%. Zaskakujące w stosunku do wcześniejszych wyborów zaskakujące jest zmniejszenie poparcia dla Bogdana Janusa, to było kluczem do jego przegranej.

OKW

Hopa Marek

Janus Bogusław

Łatka Jarosław

Szuberski Roman

OKW  NR 1

27

271

162

313

OKW  NR 2

18

100

74

201

OKW  NR 3

9

97

119

353

OKW  NR 4

21

213

224

559

OKW  NR 5

16

94

91

244

OKW  NR 6

30

188

202

640

OKW  NR 7

16

200

96

285

OKW  NR 8

12

132

64

146

OKW  NR 9

9

195

57

251

OKW  NR 10

18

151

75

295

OKW  NR 11

25

154

16

101

OKW  NR 12

4

51

30

26

OKW  NR 13

13

191

51

123

RAZEM:

218

2037

1261

3537

Do Rady Miejskiej dostali się następujący kandydaci:

okręg

nawisko radnego

nazwa komitetu

1

Maciej Kutka

KWW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat

2

Roman Kinach

KWW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat

3

Longina Kolanowska

KWW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat

4

Sebastian Kupidura

KWW Lewica Razem

5

Zbigniew Chudzicki

KWWSport i Bezpieczeństwo

6

Katarzyna Erenc-Szpek

KWW SKO Nasza Gmina Nasz Powiat

7

Jarosław Łatka

KWW Porozumienie Obywatelskie Razem

8

Roman Szuberski

KWW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat

9

Paweł Wojciechowski

KWW Inicjatywa Samorządowa 2014

10

Łukasz Zaranek

KWW Sport iBezpieczeństwo

11

Ewa Wysocka

KWW Wspólnota Samorządowa 2014

12

Adam Nadolny

KWW SKO Nasza Gmina - Nasz Powiat

13

Bartosz Perlicjan

KWW Porozumienie Obywatelskie Razem

14

Krzysztof Nikodem

KWW Wspólnota Samorządowa 2014

15

Henryk Janus

KWW Żeby Było Normalnie

 Poniżej prezentujemy szczegółowy rozkład głosów.

OKRĘG NR 1

MĘCLEWSKI Marek
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

45

RUCIŃSKA Marlena Maria
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

88

ZAWISKI Ireneusz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

64

KUTKA Maciej Adam
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

183

NAGÓRNY Przemysław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

27

JERAN Bogdan Andrzej
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

80

OKRĘG NR 2

NOWAK Jarosław Wojciech
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

23

KAPELA Jan Wojciech
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

97

CIESIELSKI Stefan Wit
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

31

KINACH Roman Andrzej
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

139

WOJCIECHOWSKA Mirosława
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

52

KASPRZAK Małgorzata
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

39

 OKRĘG NR 3

PALACZ Beata Katarzyna
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

94

HAUPA Franciszek
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

77

NOWACKI Szymon Paweł
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

124

KOLANOWSKA Longina Maria
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

144

SZLACHETKA Rafał Marek
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

123

 OKRĘG NR 4

KUPIDURA Sebastian Mirosław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

150

PRZYBYLSKI Marcin Piotr
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

8

BZDAWKA Marcin
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

39

TOMASZEWSKA Renata
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

144

NOWACKI Damian
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

51

KLON Wojciech Jerzy
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

25

MIĘŻALSKI Grzegorz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Niepełnosprawni To Też Ludzie, Lista nr 26

44

 OKRĘG NR 5

HOFMAŃSKI Bernard Stanisław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

156

CHUDZICKI Zbigniew Tomasz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

182

LIS Kazimierz Zdzisław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

94

WALEROWSKI Marek
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Żeby było normalnie, Lista nr 23

12

JABŁOŃSKI Mariusz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

30

GRUSZKA Czesław Jan
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

63

 OKRĘG NR 6

WAIS Łukasz Marian
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

39

DWORZAŃSKI Ryszard Stanisław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

144

ERENC-SZPEK Katarzyna
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

192

KAPCZYŃSKI Arkadiusz Jan
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Żeby było normalnie, Lista nr 23

10

JANOWSKI Ryszard Krzysztof
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

10

KAMIŃSKA Edyta Anna
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

28

 OKRĘG NR 7

BERSKI Tomasz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

27

JAŚKOWIAK Roman Marek
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

53

LUDYNIA Kazimierz Michał
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

56

WIŚNIEWSKI Krzysztof Marek
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

51

DZISKOWSKI Aleksander
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Żeby było normalnie, Lista nr 23

44

KORYBALSKA Sylwia Maria
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

34

ŁATKA Jarosław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

167

KOPANIARZ Dariusz Szymon
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Szymona Kopaniarz, Lista nr 27

71

 OKRĘG NR 8

KACHLICKI Leszek
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

63

KUSZAK Hubert
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

229

SZUBERSKI Roman
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

235

WIŚNIEWSKI Jacek Łukasz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Żeby było normalnie, Lista nr 23

5

ZACHWYC Romuald Stanisław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

4

 OKRĘG NR 9

MACHUCKA Małgorzata
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

43

JANUS Michał
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

130

OTT-RODAK Beata Maria
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

67

WOJCIECHOWSKI Paweł
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

226

 OKRĘG NR 10

ZARANEK Łukasz Andrzej
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

314

POŁCZYŃSKI Marian Tadeusz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

148

BIELINIS Witold
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Żeby było normalnie, Lista nr 23

12

PANIĄCZYK Tomasz Stefan
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

4

 OKRĘG NR 11

PRZYBYLSKI Andrzej Stanisław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

52

WYSOCKA Ewa Teresa
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

201

RYBARCZYK Violetta Katarzyna
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

20

NOWAK Zbigniew
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

162

WYSOCKI Marcin
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Żeby było normalnie, Lista nr 23

9

JÓŹWIAK Mariusz Stanisław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

52

 OKRĘG NR 12

WITT Jarosław Witold
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

74

JÓZEFEK Elwira Krystyna
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

18

NADOLNY Adam
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

276

BARTOL-BASZCZYŃSKA Justyna
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

173

 OKRĘG NR 13

WILHELM Jagoda
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

3

PIECHOWIAK Janusz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

55

MARCHWIAK Robert Tomasz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Sport i Bezpieczeństwo, Lista nr 21

1

NERKOWSKI Damian Marcin
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

16

PIERWOŁA Andrzej Czesław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Żeby było normalnie, Lista nr 23

1

JÓŹWIAK Adam Józef
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

110

PERLICJAN Bartosz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

115

 OKRĘG NR 14

SIERSZCHUŁA Szymon Roman
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

32

NIKODEM Krzysztof
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

193

SZUBERSKI Andrzej
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Obywatelski Nasza Gmina - Nasz Powiat, Lista nr 22

21

WĘGRZAK Romana Anna
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Żeby było normalnie, Lista nr 23

5

JANUS Łukasz
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa-2014, Lista nr 24

24

OLENDERSKI Andrzej Stanisław
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

101

 OKRĘG NR 15

NOWAK Jarosław Roman
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA RAZEM Oborniki-Rogoźno-Ryczywół, Lista nr 16

18

PIJANOWSKA Longina Teresa
zgłoszona przez  Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa-2014, Lista nr 20

81

JANUS Henryk
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Żeby było normalnie, Lista nr 23

247

WIŚNIEWSKI Daniel
zgłoszony przez  Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Razem, Lista nr 25

27

Wybory uzupełniające w Rogoźnie 22.02.2015, dotyczyły okręgu nr. 8, gdzie 16 listopada 2014 wygrał się Roman Szuberski, który został burmistrzem Rogoźna, a tym samym zwolnił miejsce w Radzie.
22 lutego odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rogoźnie. Elekcją objęty zostanie okręg numer 8. Nastąpiło to w skutek tego, iż zwycięzcą wyborów 16 listopada okazał się Roman Szuberski, który został burmistrzem Rogoźna, a tym samym zwolnił miejsce w Radzie.
Prezentujemy wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Obornikach w podziale na na okręgi i poszczególnych kandydatów.
W Gminie Ryczywół doszło do spektakularnego zwycięstwa KWW Nasz Ryczywół, liderem tego komitetu a zarazem nowym Wójtem jest Renata GEMBIAK-BINKIEWICZ. 
Przedstawiamy Państwu dokładny podział głosów jakie oddano w wyborach na burmistrza Obornik. Zecydowanie wygrywa Tomasz Szrama. Zaskoczeniem okazał się niski wynik pana Desperaka.
Do tej pory (godz. 15:30) nie posiadamy potwierdzonych przez Gminną Komisję Wyborczą wyników wyborów. Prezentujemy uzyskane nieoficjalne wyniki.
Do godzin południowych trzeba było czekać na pierwsze szacunkowe wyniki wyborów. Nadal nie mamy 100% potwierdzenia wyników.