Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie autocasco?

Ubezpieczenie autocasco należy do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które jednak wybierane są przez wielu kierowców w Polsce. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń na koniec 2017 roku liczba takich polis wynosiła 6,37 mln. Dlaczego tak wielu kierowców decyduje się na zakup tego ubezpieczenia? Jakie kryteria decydują o tym, że posiadacze pojazdów wybierają tę polisę?

Ubezpieczenie autocasco – dlaczego warto?

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2018 roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły z ubezpieczenia autocasco odszkodowania na sumę 4,3 mld złotych. Dla porównania – z ubezpieczenia OC wypłacono 6,2 mld złotych, przy czym liczba polis OC jest ponad cztery razy wyższa niż AC. To również pokazuje, jaką popularnością cieszy się to ubezpieczenie. Jego zakres regulowany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), gdzie określona jest też również suma ubezpieczenia – to od niej wyliczane są odszkodowania z autocasco. Jeśli spowodujesz wypadek czy kolizję, to odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanym z twojego OC, ale naprawić swój pojazd będziesz musiał już z własnych środków. Jeśli jednak posiadasz autocasco, to wtedy koszt ten zostanie pokryty z ubezpieczenia AC. Oto jakie jeszcze ryzyka obejmuje to ubezpieczenie:

  • Kradzież pojazdu – według danych Policji w 2018 roku stwierdzono 8 745 przestępstw polegających na kradzieży pojazdu. Jeśli kierowca nie posiadał autocasco, to traci pojazd, który warty może być kilka czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, a może nawet więcej. Mając AC posiadacz auta otrzyma odszkodowanie, które pozwoli mu zakupić nowy samochód.
  • Pożar pojazdu – tylko w 2018 roku straż pożarna wyjeżdżała do palących się pojazdów blisko 9 tysięcy razy, co oznacza, że mamy do czynienia z podobną liczbą zdarzeń, jak w przypadku kradzieży pojazdów. W wyniku pożaru z pojazdu po kilku minutach pozostaje wrak, traci on niemal całą swoją wartość.
  • Siły działania przyrody – grad, trzęsienie ziemi, trąba powietrzna, powódź – to tylko przykładowe zdarzenia, które obejmuje ochrona ubezpieczeniowa.
  • Uszkodzenie pojazdu przez kierowcę lub osoby trzecie – jeśli spowodujesz kolizję, to możesz naprawić swój pojazd z autocasco. W przypadku, gdy samochód uszkodzi osoba trzecia, to nawet jeśli nie zostanie ona wskazana, również możesz skorzystać z autocasco. Przykładowe zdarzenia, w przypadku których bardzo często sprawca nie zostaje ustalony, to szkody parkingowe.
  • Kolizja z dzikim zwierzęciem – jeśli pojazd zderzy się z dzikim zwierzęciem na drodze, to najczęściej będzie możliwe ubieganie się o odszkodowanie od osoby, firmy czy instytucji, która jest za to odpowiedzialna, np. od zarządcy drogi. Jednak takie postępowanie może być czasochłonne i trudno określić, czy zakończy się powodzeniem. Mając AC, szkodę można naprawić z autocasco.
  • Uszkodzenie pojazdu przez zwierzę – jeśli np. do twojego pojazdu dostanie się kuna, która przegryzie przewody doprowadzone do silnika, to takie zdarzenie również może być objęte przez autocasco.

Pamiętać jednak należy, że zakres ubezpieczenia uzależniony jest od treści OWU, czyli po prostu od tego, jaką podpiszesz umowę z zakładem ubezpieczeń. Nie ma gwarancji, że obejmie ono te wszystkie ryzyka – koniecznie zwróć uwagę na wykluczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Przemyśl, czy warto się np. zdecydować na udział własny w szkodzie. Nie zapominajmy, że autocasco nie jest dostępne dla każdego pojazdu – zakłady ubezpieczeń określają maksymalny wiek samochodu, jaki może być ubezpieczony.

Uwaga: towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania

Jeśli otrzymałeś odszkodowanie z autocasco, to możliwe, że zostało wypłacone w zbyt niskiej kwocie. W przypadku, gdy masz wątpliwości co do wysokości odszkodowania, warto skonsultować je z firmami, które pomagają w uzyskiwaniu adekwatnych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. Przykładem takiej jest Fundusz Odszkodowań. Warto skonsultować się z nimi – być może dzięki temu uda się uzyskać wyższe odszkodowanie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież