fbpx

Sołtys E. Desperak: Cieszę się że sołectwo miało swój udział w realizacji inwestycji

Blisko 300 tys. zł wyniósł koszt budowy drogi w miejscowości Nieczajna.

W poniedziałek 23 maja odbyła się wizytacja inwestycji w Nieczajnej. Udział w niej wzięli: sołtys Elżbieta Desperak, burmistrz Tomasz Szrama, wykonawca i pracownicy urzędu. Teren inwestycji obejmował obszar drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową nr 2053P Lulin-Nieczajna-Kowalewko.

W ramach prac powstała droga z kostki brukowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi, na odcinku około 180 m. Odwodnienie zapewniły odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne do rowu przydrożnego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 283 tys. zł. Projekt inwestycji sfinansowany został ze środków z funduszu sołeckiego, a pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.  Każda nowa droga na terenie naszego sołectwa poprawia jakość życia mieszkańców. Cieszę się że sołectwo miało swój udział w realizacji inwestycji w postaci sfinansowania z funduszu sołeckiego projektu – mówiła sołtys Elżbieta Desperak. 

Wykonawcą drogi była rogozińska spółka BIMEX.