fbpx

Pierwsza zdalna sesja Rady Miejskiej za nami

W środę, 27 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Obornikach. Ze względu na trwającą pandemię radni spotkali się zdalnie. System internetowych połączeń nie zawiódł i sprawnie przeprowadzono wszystkie, zaplanowane głosowania. Nie zabrakło też czasu na dyskusje radnych i pytania kierowane do burmistrza.

Przewodniczący komisji rady przedstawili sprawozdania z prac, pomiędzy sesjami, a dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Hanna Kniat-Szymańska omówiła szeroko aktualne działania ośrodka.

Pośród najważniejszych uchwał podjętych w czasie sesji znalazł się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2020.

W ramach Programu realizowane będą następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

9) określenie planu znakowania zwierząt,

10) określenie planu sterylizacji i kastracji psów na terenie Gminy Oborniki.

Ważną kwestią poruszaną na sesji była komunikacja miejska. Rada zajęła się ustaleniem przystanków i dworców – szczegółowo określono zasady i warunki z nich korzystania. Radni ustalili strefy oraz ceny biletów. Uchwała również rozszerza katalog osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów gminnymi przewozami pasażerskimi: o osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, pracujących w terenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach, strażników miejskich na służbie oraz osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością dojeżdżające do/z pracy. Do uprawnionych z korzystania z przejazdów ulgowych włączone zostały osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jak czytamy w dokumencie – proponowane zmiany mają na celu wyrównanie szans w edukacji i na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, a także ułatwienie im aktywizacji zawodowej.

Szczegóły bilety 

Szczegóły przystanki

Ustalono również czas trwania sezonu kąpielowego, który w tym roku rozpocznie się 27 czerwca, a zakończy 31 sierpnia.

Źródło: oborniki.pl