fbpx

Marek Jagoda Zastępcą Burmistrza Rogoźna

Marek Jagoda został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Rogoźna.

Po objęciu funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego przez Renatę Tomaszewską Roman Szuberski nie miał zastępcy. Ten stan trwał przez ponad rok. Uległo to zmianie wraz z początkiem kwietnia. Roman Szuberski powołał bowiem na stanowisko Zastępcy Burmistrza Rogoźna Marka Jagodę. Dotychczas pełnił on funkcję Sekretarza Gminy Rogoźno. 

Burmistrz Szuberski uzasadniia powołanie zastępcy troską o utrzymanie funcjonowania urzędu w sytuacji chociażby jego choroby. Marek Jagoda pełni teraz funkcję Sekretarza Gminy Rogoźno i Zastępcy Burmistrza Rogoźna  - obie po pół etatu.