fbpx

Dziś sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Obornickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego zwołał na wtorek sesję nadzwyczajną.

We wtorek, 6 czerwca o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbędzie się Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Obornickiego.

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2023 – 2034.
  5. Zamknięcie sesji.