Skip to main content

Zaproszenie na LXXI Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

| screen - eseja.tv, rogozno.pl | Komunikaty

Przewodniczący Łukasz Zaranek zaprasza na LXXl sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie. Zwołana została na środę 28 września.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję LXXI Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 września  2022 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LXX sesji  VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Stan bezpieczeństwa mieszkańców w Gminie Rogoźno.

6.       Informacja z wykonania budżetu za  I półrocze 2022 roku.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.       rozpatrzenia skargi,

b.      rozpatrzenia petycji,

c.       przekazania pism wnoszonych przez mieszkańca Gminy Rogoźno do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,

d.      rozpatrzenia wniosku,

e.       rozpatrzenia skargi,

f.        o zmianie uchwały nr Uchwały  nr XXIV/228/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Rogoźno,

g.       określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Rogoźno,

h.      zmiany uchwały nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno,

i.        przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

j.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy  najmu pomieszczenia,

k.       wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogi publiczne,

l.        wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 2361 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym,

m.    wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 33/183 położonej w miejscowości Nienawiszcz w trybie bezprzetargowym,

n.      wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym,

o.      wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym,

p.      wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1807/6 położonej w miejscowości Rogoźno w trybie bezprzetargowym,

q.      wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 45/3 położonej w miejscowości Słomowo w trybie bezprzetargowym,

r.        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026”

s.       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 1921/20, połozonej w obrębie ROGOŹNO przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

t.        wyrażenia zgody na sprzedaz działki nr 31/2, połozonej w Nienawiszczu, gm Rogoźno w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,

u.      wyrazenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 22/8 w Rogoźnie (obręb Rogoźno), w trybie przetargowym,

v.       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Międzylesie,

w.     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Ninenawiszcz, gm. Rogoźno,

x.       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Owczegłowy, gmina Rogoźno,

y.       zmieniająca uchwałę nr LX/592/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach,

z.       zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2022,

aa.   zmian w WPF na lata 2022-2037.

8.         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9.         Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

10.   Wolne głosy i wnioski.

11.   Informacje i komunikaty Przewodniczącego.

12.   Zakończenie.

 

Ponowne ostrzeżenie meteorologów przed marznącym deszczem.

W nocy z sobotę na niedzielę prognozowane są opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Uwaga! Możliwa gołoledź!

Meteorolodzy wydali ostrzeżenie o możliwości wystąpienia marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Ryczywół. Opłaty za śmieci w 2024 roku bez zmian

Mieszkańcy gminy Ryczywół poznali stawki opłat w 2024 roku. Dodatkowo także znane są terminy płatności za odbiór odpadów.

Uwaga! Możliwe mgły!

Meteorolodzy ostrzegają przed możliwością wystąpienia lokalnych, gęstych mgieł.

Uwaga. Możliwe marznące opady

Wydano ostrzeżenie przed opadami marznącego deszczu lub mżawki dla terenu naszego powiatu.

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach zaprasza chętnych na 2 spotkania w miesiącu grudniu.

Sesja w Obornikach. Tym zajmą się radni

Rada Miejska w Obornikach zajmie się w środę m.in. podatkami, komunikacją z Rogoźnem oraz współpracą z Metropolią Poznań.