Pojemnik na bioodpady - kto nie musi go posiadać?

Od 1 stycznia 2018r. mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" zobowiązani są do posiadania pojemnika na odpady BIO.

Brązowy pojemnik w określonych sytuacjach nie trzeba posiadać. Najważniejszym argumentem za zwolenianiem z obowiązku jest posiadanie biokompostownika. Sam ten fakt jednak nie jest wystarczającym. Należy bowiem zgłosić posiadanie biokompostownika do ZM GOAP, a ten dokona weryfikacji tej informacji.

Innym wariantem zwalniającym z konieczności zakupu kosza dotyczy osób, które zadeklarowały, że nie będą segregowały śmieci. Te osoby, czy też przedsiębiorstwa muszą jednak wykazać, że nie wytwarzają odpadów zielonych.

Tyle na dzień dzisiejszy mówi regulamin ZM GOAP. Związek jednak w najbliższym czasie planuje dokonać zmian w zapisach co może spowodować, że system zostanie bardziej uszczelniony.

Więcej o śmieciach pisaliśmy wczoraj.