• 5 lutego 2021 r.
  • 21 maja 2021 r.
  • 6 sierpnia 2021 r.
  • 1 października 2020 r.
  • 17 grudnia 2021 r.

Krew będzie można oddawać w godz. od 10.00 do 16.00.

Fot. powiatobornicki.pl