fbpx

Szczepienia przeciw COVID-19 w LEXMED w Ludomach

LEXMED w Ludomach będzie przeprowadzał szczepienia przeciwko COVID-19.

Ludomska placówka jest jednym z siedmiu miejsc w naszym regionie, gdzie będzie można przeprowadzić szczepienia przeciwko COVID-19.  Na chwilę obecną jeszcze ich nie prowadzi, albowiem Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) będzie mogła to robić od 25 stycznia. Szczegółowych informacji na temat całego procesu udzielił nam Piotr Mazurkiewicz z Przychodni Lekarza Rodzinnego LEXMED w Ludomach.

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia 2020r., począwszy od tzw. grupy ,,0” tj. m.in.: pracowników szpitali węzłowych, lekarzy wykonujących prywatna praktykę lekarską; osoby wykonujące zawody medyczne udzielający świadczeń zdrowotnych (diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni, dietetycy itp.), personel pomocniczy i administracyjny placówek medycznych. Przewiduje się, iż etap ,,0'' trwać będzie do połowy stycznia br. Kolejny etap szczepieńobejmie tzw. ,,grupę 1”, tj.: pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych (decyzja na postawie numeru PESEL), służby mundurowe: Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe, nauczyciele. W trzeciej kolejności zaszczepieni mają zostać: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, osoby w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Do tej grupy zaliczamy: choroby płuc, POChP, astmę oskrzelową, przewlekle choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby nowotworowe, cukrzycę, chorobę naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowgo, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, talasemię, mukowiscydozę i anemię sierpowatą (powyższa lista będzie na bieżąco uzupełniana przez MZ i NFZ) oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. Do grupy osób szczepionych w ostatniej kolejności należą: przedsiębiorcy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii oraz pozostała część dorosłej populacji, w tym przebywający w Polsce obcokrajowcy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w dniu 5 stycznia br. tzw. ,,grupa 1 pacjentów” rozpocznie szczepienie przeciwko COVID-19 w dniu 25 stycznia 2021r.. W związku z powyższym przychodnie POZ nie rozpoczęły jeszcze szczepień ochronnych.

Opracowany przez Ministerstwo Zdrowia Narodowy Program Szczepień przewiduje, iż proces szczepień oparty będzie o tzw. zaproszenie, tj. e-skierowanie, którego ważność będzie wynosić 60 dni od dnia jego wystawienia. Przedmiotowe zaproszenia będą generowane automatycznie za pośrednictwem systemu P1(Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), zgodnie z kolejnością szczepień dla określonych grup wiekowych i zawodowych. W uzasadnionych przypadkach, tj. osobom nieposiadającym numeru PESEL lub którym upłynęła już ważność pierwszego dokumentu, również lekarze będą mogli wystawić pacjentowi indywidualne e-skierowanie.

Zgodnie z ww. dokumentem oraz grupami pacjentów procedura szczepień wyglądać będzie w następujący sposób:

  • Etap pierwszy – rejestracja: online przez infolinię, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, lub w Przychodni LEXMED w Ludomach bezpośrednio u lekarza POZ;

  • Etap drugi – zgłoszenie do punktu szczepień – tj. Przychodni LEXMED w Ludomach w celu dokonania przez lekarza bezpośredniej kwalifikacji pacjenta do szczepienia;

  • Etap trzeci – wykonanie szczepienia przez lekarza POZ lub pielęgniarkę środowiskową POZ oraz obserwacja pacjenta po wykonaniu sczepienia na terenie Przychodni przez ok. 15 – 30 minut;

  • Etap czwarty – powtórzenie procesu (etapy 2-3) po upływie 21 dni bez konieczności ponownej rejestracji.

Informacje na temat szczepień można uzyskać bezpośrednio w Przychodni LEXMED w Ludomach, czynnej od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00, pod numerami telefonów: (67) 34-88-309 oraz (+48) 539 793 805, a także za pośrednictwem strony facebook POZ Lexmed Ludomy.

Jednocześnie informujemy, iż Przychodnia Lekarza Rodzinnego oraz Gabinety Specjalistyczne LEXMED w Ludomach dysponuje ograniczoną liczbą bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie dedykowanych pacjentom powyżej 75 roku życia.


Źródło oraz informacje dodatkowe na stronach:

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19

 

Raport szczepień na Covid-19 - 23.01.2021

24-01-2021 | Wyświetleń:428

W Polsce do 23.01.2021 (godz.10:30) zaszczepiono 684 277 (+ 247 314 od 16.01.2021) szczepień.

Komunikat SP ZOZ w Obornikach w sprawie szczepień

21-01-2021 | Wyświetleń:1034

Obornicki szpital ogłosił komunikat w sprawie szczepień.

Komunikat obornickiego szpitala w sprawie szczepie…

18-01-2021 | Wyświetleń:1157

Obornicki szpital wstrzymał do odwołania zaplanowane wcześniej szczepienia w dniach 18-21.01.2021 roku...

Uczulenie na twarzy – jak złagodzić objawy?

16-01-2021 | Wyświetleń:120

Uczulenie na twarzy może dotyczyć osób w każdym wieku. Przyczyny jego wystąpienia mogą być bardzo zró...

Zaawansowanie szczepień – stan 16.01.2021

16-01-2021 | Wyświetleń:643

W Polsce do teraz zaszczepiono 436 963 osób, pojawiają się już osoby zaszczepione drugą dawką szczepion...

Urząd Miejski w Obornikach zapewni transport na s…

16-01-2021 | Wyświetleń:361

W piątek 15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID 19 dla osób w wieku 80 lat i starszych. O...

Pozostałe - zdrowie ...