fbpx

Podniesienie terenu działki przez sąsiada - co zrobić?

Podniesienie terenu działki

Udane życie codzienne ze spokojnymi sąsiadami to naprawdę komfortowa sytuacja. Wiedzą o tym wszyscy, którzy żyją między ludźmi. Niestety często bywa tak, że osoby z najbliższego otoczenia, skupione na własnych planach i prawach, skutecznie utrudniają nam życie. Oczywiście – każdy może władać swoją własnością, ale kiedy ingeruje w prawa innych – powinien zaprzestać swoich działań. Tak bywa nieraz w sytuacji podnoszenia terenu działki, jeżeli ma to wpływ na nieruchomości sąsiednie.

 

Podwyższenie działki przez sąsiadów

Często podwyższenie terenu działki jest działaniem neutralnym dla otoczenia. Takie podniesienie wiąże się z polepszeniem funkcjonalności lub/i wyglądu terenu posesji. Co więcej, nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia (chyba że jest częścią robót budowlanych). Jest więc możliwością każdego właściciela terenu. Jednak nieraz takie podwyższenie gruntu ma wpływ – i to negatywny – na tereny sąsiadujące. Warto więc wiedzieć, kiedy mamy jako sąsiedzi możliwość przeciwstawienia się działaniom na posesji położonej obok naszej własnej.
Najważniejszym problemem w takich sytuacjach jest zaburzenie stosunków wodnych. Dochodzi do niego, gdy np. woda opadowa wskutek podniesienia gruntu przez sąsiadów spływa teraz nadmiernie na nasz teren. Oczywiście taka sytuacja jest niedopuszczalna. Prowadzi do wielu problemów na terenie ogrodu (podmakanie gruntu, kłopoty z roślinnością), ale też może mieć negatywny wpływ na usytuowane tam budynku (zamakanie fundamentów itd.). Dodatkowo takie zalewanie może prowadzić do przepełnienia np. szamba czy studzienek.
W opisanej sytuacji warto więc reagować. Nasze prawa opierają się na art. 234 ust. 3 ustawy Prawo wodne: „Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności”. Co więc należy zrobić?

Zobacz też: Podniesienie terenu sąsiedniej działki, jak się przeciwstawić?

Wniosek do organów

Jeżeli zatem zauważymy sytuację, że podwyższenie działki przez sąsiada ma negatywny wpływ na naszą posesję, możemy złożyć w tej sprawie pismo do odpowiednich organów. Są nimi odpowiednio – wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W zgłoszeniu trzeba opisać dokładnie stan rzeczy, wykazać zaburzenie stosunków wodnych, warto poprzeć się argumentami i dowodami. Jednocześnie powinniśmy wnosić o nakazanie przez organ przywrócenia sąsiadom stanu poprzedniego. Będzie to zatem wniosek o powrót do poprawnych stosunków wodnych – przez obniżenie terenu czy zastosowanie specjalnych rozwiązań (np. odwodnień, przepustów itd.).

Zobacz też: Nadzór budowlany, samowola budowlana

Inne działania na sąsiedniej działce

Niestety nieraz podniesienie terenu sąsiedniego to dopiero początek naszych problemów. Często idzie z nim w parze utwardzenie powierzchni działki. Oczywiście samo w sobie jest działaniem dopuszczalnym, o ile nie ingeruje w sąsiednie posesje. Gdyby bowiem zajęto pas naszego gruntu, dochodzi do zajęcia nieruchomości – jest to naruszenie prawa własności. Mamy w takiej sytuacji możliwość obrony, to jest tak zwane roszczenie negatoryjne na mocy art. 222 Kodeksu cywilnego. Jak bowiem możemy przeczytać, „przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.
Czasami także podniesienie terenu jest przygotowaniem do otwarcia jakiejś działalności przez sąsiada. Gdybyśmy chcieli się przeciwstawić temu przedsięwzięciu, musimy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czy przewiduje działalność usługową. Jeżeli planu nie ma, na etapie ustalania warunków zabudowy dla sąsiada powinniśmy wyrazić swój sprzeciw.
Jak więc widać, w relacjach sąsiedzkich potrzebna jest znajomość prawa, zwłaszcza gdy inni niekoniecznie działają w zgodzie z nim. Nasza szybka reakcja i odpowiednie działania mogą być skuteczną obroną przeciw naruszeniu naszych praw.

Źródło: Prawo-budowlane.info