fbpx

Ulga termomodernizacyjna: co warto wiedzieć?

Polepszenie jakości powietrza oraz pozbycie się problemu jakim jest smog stanowi bardzo istotną kwestią w obecnym życiu społeczno-gospodarczym wielu państw, w tym Polski. Kwestię rozwoju działań ekologicznych zauważa wiele osób, organizacji, jak i rządów wielu państw. Wobec tak złożonego problemu jakim jest rozwój ekologii konieczne jest przedsięwzięcie wielu rozwiązań o charakterze długofalowym. Jednym z nich, jaki został wprowadzony w Polsce, jest ulga termomodernizacyjna.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Opierając się o definicję ulga termomodernizacyjna to nic innego jak kolejny rodzaj ulgi podatkowej, która dotyczy wydatków poniesionych w ramach zakupu sprzętu przeznaczonego do produkcji zielonej energii. Głównym celem, jaki przyświecał ustawodawcy w trakcie wdrażania tego rodzaju ulgi jest zachęta coraz większego grona osób do zakupu sprzętu przeznaczonego do produkcji tzw. "zielonej energii". Takie działania służą oczyszczaniu powietrza m.in. ze smogu oraz spalin oraz propagowaniu korzystania z bezpłatnego źródła energii, jakim jest np. światło słoneczne.

Kto może skorzystać z tego rodzaju ulgi?

Oprócz znajomości pojęcia oraz zastosowania ulgi termomodernizacyjnej równie istotną kwestią jest to kto może ubiegać się o tę ulgę. Do osób uprawnionych do korzystania z ulgi można zaliczyć:

  • właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody zgodnie ze standardową skalą podatkową;
  • właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody zgodnie z jednolitą 19% stawką podatku liniowego przy jednoczesnym opłacaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy również mieć na uwadze fakt, iż osoba, która pomimo posiadania domu jednorodzinnego w dokumentach nie figuruje jako właściciel lub współwłaściciel nie może skorzystać z tej ulgi. Co więcej z ulgi termomodernizacyjnej mogą również korzystać osoby, które są dopiero w trakcie zmian. Warunkiem jednak jest aby udokumentować wydatki związane z termomodernizacją ponoszone dopiero od 01.01.2019 r. Więcej informacji o uldze termomodernizacyjnej znajdziesz tutaj: https://columbusenergy.pl/2019/04/25/ulga-termomodernizacyjna-kiedy-mozna-z-niej-skorzystac/

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Bezpośrednio z ulgą termomodernizacyjną wiąże się pojęcia przedsięwzięcia modernizacyjnego. Owo przedsięwzięcie jest to szereg działań jakie są podejmowane by móc uzyskać opisywaną ulgę podatkową. W ramach tego przedsięwzięcia można zaliczyć takie działania jak:

  • ulepszenie systemu grzewczego, który ogranicza koszty związane z ogrzewaniem wody oraz budynku mieszkalnego;
  • ulepszenie obniżające straty wynikające z pozyskiwania energii z sieci ciepłowniczej 
  • budowa przyłączy technicznych do centralnego źródła ogrzewania;
  • częściowa lub całkowita zmiana źródła pozyskiwania energii dla budynku mieszkalnego z dotychczasowego na źródła odnawialne np. energia słoneczna, czy też wiatr.

Ile obecnie wynosi ulga termomodernizacyjna?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa wysokość ulgi termomodernizacyjnej nie może przekraczać 53.000 złotych na jedną osobę. W przypadku współwłaścicieli lub współmałżonków, którzy wspólnie rozliczają się z podatków, mogą oni odliczyć całość poniesionych przez siebie kosztów inwestycji. 

W celu odliczenia kwoty ulgi termomodernizacyjnej należy:

  • zacząć wdrażanie przedsięwzięcia modernizacyjnego - oznacza to, iż należy mieć udokumentowane fakturami zakup urządzeń związanych z tego typu modernizacją;
  • dokonywać zakupu, które są objęte ulgą podatkową - mogą to być np. panele fotowoltaiczne, zbiornik z przeznaczeniem na gaz bądź na olej, pompa ciepła wraz z całym niezbędnym sprzętem, kolektor słoneczny;
  • ukończyć całe przedsięwzięcie w maksymalnie 3 lata.