fbpx

Odszkodowanie za wypadek samochodowy - jak się o nie ubiegać?

Ubezpieczyciele oferujący swoje usługi coraz częściej kuszą z pozoru interesującymi ofertami, które jednak zwykle okazują się być nie tak korzystne, jak może się wydawać. Bardzo często zdarza się, że wysokość odszkodowań jest mocno zaniżona i odbiega od faktycznej wartości szkody. Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek samochodowy i co zrobić, by odzyskać faktyczną wartość poniesionej szkody?

Koszty naprawy

Jak zaznacza adwokat Krzysztof Śpiewak z kancelarii adwokackiej z Poznania (https://smadwokaci.pl/), zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe w swoich odszkodowaniach oferują kwoty, które stanowią jedynie 20% wysokości faktycznie poniesionej szkody, uzasadniając swoją decyzję kosztami robocizny na rynku oraz wskazując, że uwzględniło się koszty zakupu części odpowiedniej jakości. Okazuje się jednak, że często te uzasadnienia nie są zgodne z prawdą, a koszty naprawy wskazane przez firmę ubezpieczeniową zdecydowanie różnią się od kosztów naprawy w autoryzowanym serwisie, z użyciem oryginalnych części, które cechują się zdecydowanie wyższą jakością i wytrzymałością niż te, które proponuje ubezpieczyciel. Nawet jeżeli samochód zostanie naprawiony po kosztach i tak osoba ubezpieczona ma prawo dochodzić kwoty brakującej względem naprawy w autoryzowanym salonie. Auto nie musi być także wcale naprawiane, ale jeśli zdecydujemy się na naprawę samochodu przy użyciu oryginalnych części, mamy prawo dostać pieniądze na ich zakup

Zrzeczenie się roszczeń

Zdarza się, że ubezpieczyciele bardzo szybko wypłacają odszkodowania za wypadki samochodowe chcąc stworzyć pozory, że sprawa została zakończona. Dodatkowo proponują zawieranie umów, w których oferują wypłatę odszkodowania w zamian za zrzeczenie się dalszych roszczeń. Tego typu umów nie należy podpisywać, ponieważ mogą one zamykać drogę do ubiegania się o kwoty, które faktycznie nam się należą. Ubezpieczyciele często kwalifikują zniszczone części do naprawy zamiast do wymiany, co także jest sposobem na obniżenie kwoty odszkodowania. 

odszkodowaniezawypadeksamochodowy kwota

Jak ubiegać się o odpowiednią kwotę?

Ważnym krokiem na drodze do ubiegania się o odpowiednio wysoką kwotę odszkodowania za wypadek samochodowy jest opinia rzeczoznawcy. Warto w tym celu udać się do rzeczoznawcy z zakresu motoryzacji, który oceni stan techniczny pojazdu po wypadku. Rzeczoznawca sporządzi opinię, w której uwzględni faktyczne koszty naprawy pojazdu, razem z uwzględnieniem konieczności wymiany części oraz serwisowych kosztów robocizny. Raport biegłego będzie przydatny jeśli chcemy pozwać ubezpieczyciela. Różnica pomiędzy kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela, a wyliczeniami biegłego, może zostać zasądzona przez sąd, a raport będzie w tej sprawie mocnym dowodem, świadczącym na naszą korzyść. 

Pojazd zastępczy i koszty najmu 

Warto wiedzieć także o swoich prawach dotyczących pojazdu zastępczego. Jeżeli nasz samochód został uszkodzony na tyle, że nie nadaje się do dalszej jazdy, mamy prawo do pojazdu zastępczego, a ubezpieczyciel powinien zwrócić koszty jego najmu, jednakże ma to być kwota faktyczna, a nie kwota wyceniona według zakładu ubezpieczeń. Niektórzy ubezpieczyciele zaniżają kwotę zwrotu pieniędzy za najem pojazdu, powołując się na przedłużającą się naprawę, jednak jeżeli pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, pojazd zastępczy przysługuje aż do czasu wykonania koniecznej naprawy, a kwota powinna zostać wypłacona za cały ten okres. Jeśli ubezpieczyciel przyznał zaniżone odszkodowanie, możemy złożyć odwołanie, a w przypadku odmowy ze strony ubezpieczyciela wkroczyć na drogę sądową. 

Odszkodowanie

Dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowań jest obszarem praktyki wielu kancelarii prawnych. Powstaje jednak pytanie, jak tak właściwie ustala się wysokość odszkodowania. Podstawową funkcją, jaką ma spełnić odszkodowanie jest wyrównanie doznanego uszczerbku, a wypłata odszkodowania powinna przywrócić stan majątku, który miał miejsce przed zaistnieniem określonej szkody, co oznacza, że wysokość odszkodowania powinna być adekwatna do rozmiarów szkody. Istnieją jednak okoliczności, w których odszkodowanie może zostać zmniejszone. Dzieje się tak np. na skutek przyczynienia się do powstania lub zwiększenia szkody. Za takie zachowanie można uznać np. działanie sprzeczne z prawem lub zwyczajami. Do tego typu czynów można zaliczyć np. jazdę pod wpływem alkoholu lub niezapięcie pasów

odszkodowaniezawypadeksamochodowy zmniejszeniewysokosci

Wysokość odszkodowania 

Aby ustalić wysokość  odszkodowania bierze się pod uwagę takie czynniki jak koszty opieki medycznej, wydatki związane z zakupem lekarstw oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Mogą do nich należeć między innymi przyrządy takie, jak wózek inwalidzki, okulary czy protezy. Pod uwagę bierze się także koszty wynikające ze straty w zarobkach za okres leczenia oraz koszty przyuczania do ewentualnego nowego zawodu. Inne koszty, które mają wpływ na wysokość odszkodowania to także między innymi koszty leczenia za granicą, koszty odwiedzin w szpitalu oraz konsultacji u wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Aby określić wysokość odszkodowania, które nam się należy, powinniśmy dokonać wyliczenia kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. W tym celu należy prowadzić szczegółową dokumentację medyczną i zbierać rachunki oraz faktury związane np. z pokryciem kosztów leczenia szkód, które powstały jako efekt wypadku. Każdy wydatek powinien być w odpowiedni sposób udokumentowany, aby uniknąć sytuacji, w której wykazanie szkody okaże się niemożliwe, co doprowadzi do zmniejszenia kwoty odszkodowania. Jeżeli natomiast na skutek wypadku straciliśmy możliwość pracy zawodowej, możemy żądać renty uzupełniającej

Renta uzupełniająca i inne formy

Jej wysokość jest uzależniona od dochodów poszkodowanego przed wypadkiem drogowym oraz po nim. Jeśli z kolei po wypadku wzrosły nasze potrzeby, możemy otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, która ma na celu pokrycie wszystkich wydatków, które musimy dodatkowo ponieść. Możemy także domagać się kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które uwzględnia krzywdę emocjonalną taką, jak cierpienia psychiczne. W tym przypadku wysokość zadośćuczynienia jest ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnego przypadku. Określając kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę bierze się pod uwagę aspekty takie, jak perspektywy na przyszłość, wiek czy oszpecenie. Zdarza się, że wysokość takiego zadośćuczynienia będzie przewyższała kwotę płaconą za szkody majątkowe. 

odszkodowaniezawypadeksamochodowy cozrobicpowypadku

Co zrobić po wypadku?

Jeżeli chcemy w przyszłości uzyskać odszkodowanie, które faktycznie wyrówna doznany uszczerbek, powinniśmy w tym celu zadbać o odpowiednią dokumentację. Jeśli doznaliśmy wypadku, bezpośrednio po nim należy sporządzić dokumentację potwierdzającą jego przebieg. Możemy w tym celu wezwać na miejsce policję lub też samodzielnie spisać odpowiednie oświadczenia, w których powinny znaleźć się informacje takie, jak wskazanie na winę sprawcy, a także jego dane (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer PESEL oraz numer polisy). Po wypadku powinniśmy także udać się do lekarza, by przeprowadzić odpowiednie badania powypadkowe. Należy to zrobić nawet jeśli wydaje nam się, że wszystko jest w porządku i nie odczuwamy żadnych dolegliwości, ponieważ mogą one pojawić się dopiero po pewnym czasie od wypadku. Sam proces dochodzenia odszkodowania jest raczej dość prosty, natomiast zdecydowanie trudniejsze może się okazać uzyskanie adekwatnej kwoty. Dlatego, jak już wcześniej wspominaliśmy niezbędne będzie prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, która umożliwi nam dochodzenie naszych praw. 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł okazał się pomocny, a kwestie dotyczące ubiegania się odszkodowania za wypadek samochodowy stały się trochę jaśniejsze. Warto jednak mieć na uwadze, że takie działania mogą wymagać porad osób mających specjalistyczną, fachową wiedzę i odpowiednie wykształcenie.