fbpx

Obornicki Wehikuł Czasu

Obornicki Wehikuł CzasuWehikuł Czasu wystartował wiosną 2011 roku w Obornickim Ośrodku Kultury. Projekt przygotowany przy współpracy z Katarzyną Adamczak, Andrzeja Gintrowicza, oraz Krzysztofa Nowackiego i dofinansowany ze środków unijnych zakładał gromadzenie dokumentów i wspomnień dotyczących historii Obornik, ich archiwizowanie oraz popularyzację w różnych formach.Zwieńczeniem niemal dwuletniej pracy jest publikacja elektroniczna przedstawiająca niektóre aspekty życia oborniczan na przestrzeni ostatnich stu lat.Ta żywa, okraszona anegdotami i ciekawa pod względem graficznym narracja powinna znaleźć się w zbiorach domowych każdego oborniczanina.

„Obornicki Wehikuł Czasu” to pierwszy film przedstawiający dzieje Obornik.Płyta przygotowana przez Krzysztofa Nowackiego i Andrzeja Gintrowicza prezentuje cztery obszary życia mieszkańców,odtwarza historięmiastaw XX i na początku XXI wieku

Z materiału, który podzielono na bloki tematyczne, dowiemy się m.in. jakie warsztaty rzemieślnicze i zakłady pracy działały na terenie Obornik, gdzie oborniczanie spędzali wolny czas oraz w jaki sposób kultywowali wartości patriotyczne.

Jesteśmy przekonani, że starsi mieszkańcy z nostalgią będą spoglądać na miasto z dawnych lat, zaś młodsi poznają lokalną historię; dowiedzą się na przykład, dlaczego obornickie łazienki są miejscem magicznym.

W publikacji zamieszczone zostały zdjęcia pochodzące z archiwów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach, a także z prywatnych zbiorów mieszkańców. Oprócz fotografii wykorzystanoliczne materiały filmowe oraz wspomnienia oborniczan: Elżbiety Kowalik, Józefy Łuczak, Urszuli Pertek i Romana Gierki. Całość dopełnia tekst historyczny prowadzący widza przez kolejne części filmu. Lektorem w „Obornickim Wehikule Czasu” jest młody uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach – Gracjan Hildebrandt, który chętnie podjął nowe wyzwanie.

Autorzy, zdając sobie sprawęniekompletności zebranego materiału, za jego pośrednictwem chcąrozpocząć dyskusję i skłonić do dalszej systematyzacji wiedzy dotyczącej dziejów naszego miasta.

Mimo że film trwa godzinę i 15 minut, po jego obejrzeniu odczuwa się pewien niedosyt… Być może zaspokoi go kiedyś kolejna publikacja dotycząca dawnych Obornik.

 

{webplayer video=http://www.filmy.tv-oborniki.pl/kultura/2013kul/sd/wehczas0313_sd.mp4 preview=http://eoborniki.pl/images/stories/videos/img/2013-03/tv_20130312.jpg}

 

OBORNICKI WEHIKUŁ CZASU
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

INDYWIDUALNE I GRUPOWE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI MIASTA

październik 2011 - czerwiec 2012

Spotkania oborniczan, przedstawicieli różnych pokoleń, sprzyjały wymianie oraz konfrontacji wspomnień dotyczących przeszłości miasta (znaczących postaci, funkcji budynków, ich lokalizacji, życia codziennego w kolejnych dekadach XX wieku), a także służyły pozyskaniu materiałów źródłowych (pamiątek, dokumentów, fotografii, pocztówek).

WYSTAWY
DAWNE OBORNIKI

Ekspozycje były efektem prac archiwizacyjno-rekonstrukcyjnych prowadzonych przez koordynatora projektu. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa, której wernisaż odbył się 22 czerwca 2012 roku. Na dwa miesiące hol Biblioteki Publicznej w Obornikach zamienił się w tętniące życiem miasto. Podążając wytyczonym szlakiem zwiedzający przemieszczali się w czasie i przestrzeni; na zgromadzonych zdjęciach i pocztówkach porównywali wygląd konkretnych ulic czy budynków w różnych dekadach XX wieku, przeglądali domową biblioteczkę, mogli nawet przycupnąć i poczęstować się ciastkiem w kawiarence z minionej epoki.

KONKURS LITERACKI
CZŁOWIEK STĄD

Konkurs kierowany do uczniów szkół średnich polegał na  tworzeniu literackich portretów oborniczan, którzy przez różnorodną aktywność zawodową oraz rozmaite pasje przyczynili się lub przyczyniają do wzrostu atrakcyjności miasta.

Spośród zgłoszonych prac jury postanowiło wyróżnić dwie najlepsze. Ich autorzy – Karolina Janiak oraz Nikodem Rezlewicz-Frąckowiak – odebrali nagrody rzeczowe podczas gali Uczniowskich Oskarów (27.06.2012 r.).

GRA PLENEROWA
PODRÓŻ WEHIKUŁEM CZASU
27 czerwca 2012 r.

Ciekawa formuła gry sprzyjać miała zaangażowaniu sił i wyobraźni młodzieży oraz popularyzacji wśród niej wiedzy o miejscu zamieszkania (trasa objęła swym zasięgiem ciekawe punkty o charakterze historyczno-kulturowym oraz przyrodniczo-krajobrazowym).

Do udziału w zabawie zgłosiło się pięć szkół gimnazjalnych. Uczestnicy, pracując w zespołach, rozwiązywali szereg zagadek dotyczących przeszłości Obornik. Młodzież, szukając odpowiedzi na pytania konkursowe, wędrowała przez miasto. W wielu przypadkach nieoceniona okazała się pomoc mieszkańców spotkanych w drodze.