„RZEKI CZASU” – nowe obornickie muzeum wirtualne jest faktem !

Idea tworzenia trwałych i zintegrowanych zasobów historycznych w postaci digitalizowanych dokumentów życia społecznego powstała w Bibliotece Publicznej Miasta

i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach, jako naturalna potrzeba poszerzenia oferty placówki oraz  technologicznej aktualizacji i ochrony rozproszonych materiałów archiwalnych.

Nadrzędnym celem przyświecającym wdrożeniu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi obornickiej. Odbywa się to poprzez następujące działania :

  • digitalizacja - przeniesienie na nośniki cyfrowe materiałów przechowywanych na tradycyjnych nośnikach analogowych (rękopisy, druki, książki, zdjęcia, negatywy, nagrania audio, filmy);
  • tworzenie profesjonalnych repozytoriów służących do przechowywania cyfrowych wersji tradycyjnych materiałów archiwalnych;
  • upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów przy pomocy portalu internetowego.

Dzięki pomocy finansowej Gminy Oborniki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, utworzono i wyposażono w obornickiej Bibliotece Publicznej pracownię digitalizacyjną a następnie rozpoczęto wraz z partnerami pozyskiwanie i cyfryzację archiwaliów.

RZEKI CZASU -  obornickie cyfrowe repozytorium historyczne jest portalem, w którym prezentowane są związane z Obornikami i regionem dokumentalne materiały edukacyjne, służące nauczycielom, uczniom, studentom, pasjonatom historii, autorom opracowań i publikacji

o Obornikach, ale także wszystkim zainteresowanym historią miasta i regionu.

Dokumenty, fotografie, plakaty, filmy, nagrania audio i prezentacje multimedialne uporządkowane w grupy tematyczne i kolekcje tworzą interaktywną ekspozycję – swoiste wirtualne muzeum, w którym obok zasobów własnych obornickiej Biblioteki Publicznej, funkcjonują obiekty (zabytki) rozproszone w różnych instytucjach obornickich.

Wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa” oraz Gminy Oborniki umożliwiło przygotowanie i udostępnienie za pomocą portalu „RZEKI CZASU” wybranych zasobów regionalnych.

W ramach uzupełniania zasobów repozytorium historycznego RZEKI CZASU prowadzona

jest ciągła współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Oborniki oraz Starostwa Powiatowego a także z instytucjami pozarządowymi (stowarzyszenia i podmioty prywatne).

Unikalne źródła stanowią najstarsze osoby mieszkające na terenie Obornik i jako pamiętający najdawniejsze czasy, stanowią ważny obszar podejmowanych kontaktów.

Owocuje to możliwością dotarcia do nieznanych obrazów (zdjęciowych i opisowych) stanowiących bezcenną skarbnicę dokumentacji historycznej. Dzięki temu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach będzie mogła skuteczniej i w bardziej atrakcyjny sposób realizować swoją misję, związaną z edukacją i popularyzacją wiedzy o społeczności lokalnej, jej aktywności, historii, życiu codziennym.

Wspólnotę lokalną budujemy utrwalając własną tożsamość i dziedzictwo kulturowe. Nasze obornickie wirtualne muzeum doskonale to uzupełnia i ułatwia.

Mamy nadzieję, że portal „RZEKI CZASU” przyciągnie licznych entuzjastów, a oborniczanom pozwoli lepiej poznać, zrozumieć i polubić swoje miasto.

Adres portalu to :  www.rzeki-czasu.pl bezpośrednio, lub przez link na stronie głównej

Biblioteki Publicznej : www.biblioteka.oborniki.pl

 

plakat repozytorium

Dodaj komentarz

Zasady:
Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres redakcja@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież