fbpx

Działa nowa sygnalizacja w Chludowie

W Chludowie od końca listopada działa nowa sygnalizacja w ciągu drogi krajowej nr 11. 

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK11 w Chludowie  z ul. Golęczewską. Oprócz sygnalizacji świetlnej z sygnalizatorami dźwiękowymi, skrzyżowanie wzbogaciło się  nowoczesne oświetenie, doświetlające przechodniów. Powstały chodniki na dojściach do przejść. Zamontowane zostały barierki ochronne. Wykonawcą był Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski z siedzibą w Cielimowie. Koszt budowy to ponad 470 tys. zł.

Do tej pory powstała nowa sygnalizacja, na skrzyżowaniu  DK92 z drogą powiatową 1882P Chełmno-Duszniki w m. Chełmno oraz z Wolicy Pustej na DK11.

Przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej pod ogólnopolskim numerem 19 111 (w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0) lub bezpośrednio PID w Poznaniu, tel.: 61 864 63 53.

Przypominamy, że GDDKiA decydując się na budowę sygnalizacji w chludowie kierowała się 2 czynnikami. Pierwszym z nich był fakt, że na skrzyżowaniu były już lewoskręty, a po drugie na obszarach poza miejscowościami Dyrekcja nie buduje rond. Pełne uzasadnienie decyzji przedstawialiśmy w sierpniu: DK11 - sygnalizacje czy ronda?