fbpx

Droga w Wiardunkach gotowa

Dokonano odbioru drogi gminnej w miejscowości Wiardunki.

Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej ulicy (drogi gminnej) w miejscowości Wiardunki od skrzyżowania z drogą powiatową 2025P na długości 733 m. Zakres prac dotyczył wykonania poszerzenia istniejącej jezdni, wykonania jednostronnego chodnika wraz z przebudową zjazdów gospodarczych oraz przebudową istniejącego systemu odwodnienia korony jezdni. Cel prac to usprawnienie obsługi komunikacyjnej przyległego terenu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.