PWiK chce rozbudować kanalizację sanitarną

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach ubiega się o środki na ochronę środowiska.

Trwają starania, aby pozyskać środki z Funduszu Spójności na realizację kolejnych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Jak wyjaśnia prezes PWiK Tomasz Augustyn – W ramach planowanego do złożenia wniosku od dofinansowanie jest m.in.:

1.       Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną,

2.       Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni,

3.       Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

Ich realizacja spowoduje wyposażenie aglomeracji Oborniki w sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości prawie 11 km.

W ramach inwestycji podłączonych do nowo wybudowanej infrastruktury technicznej zostanie około 250 mieszkańców wsi Uścikowo i Obornik oraz kilkanaście przedsiębiorstw.

Budowa rurociągu tłocznego i wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni w Objezierzu pozwoli na efektywne oczyszczanie ścieków w nowoczesnej i rozbudowanej w latach 2010-2012 oczyszczalni ścieków w Obornikach. Takie działania wpłyną pozytywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Przyniosą też konkretne korzyści mieszkańcom. – dodaje Augustyn.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież