fbpx

PWiK chce rozbudować kanalizację sanitarną

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach ubiega się o środki na ochronę środowiska.

Trwają starania, aby pozyskać środki z Funduszu Spójności na realizację kolejnych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Jak wyjaśnia prezes PWiK Tomasz Augustyn – W ramach planowanego do złożenia wniosku od dofinansowanie jest m.in.:

1.       Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną,

2.       Budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków – odcinek od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni,

3.       Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją).

Ich realizacja spowoduje wyposażenie aglomeracji Oborniki w sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości prawie 11 km.

W ramach inwestycji podłączonych do nowo wybudowanej infrastruktury technicznej zostanie około 250 mieszkańców wsi Uścikowo i Obornik oraz kilkanaście przedsiębiorstw.

Budowa rurociągu tłocznego i wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni w Objezierzu pozwoli na efektywne oczyszczanie ścieków w nowoczesnej i rozbudowanej w latach 2010-2012 oczyszczalni ścieków w Obornikach. Takie działania wpłyną pozytywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Przyniosą też konkretne korzyści mieszkańcom. – dodaje Augustyn.