fbpx

Ważne zmiany w Starostwie Powiatowym

Starostwo Powiatowe w Obornikach zyska oprogramowanie pozwalające łatwiej pozyskiwać dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu obornickiego.

Całodobowy dostęp do geodezyjnych i kartograficznych rejestrów publicznych oraz płatność on-line za usługę realizowaną w urzędzie – to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie za sobą umowa podpisana w ramach realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.

Dnia 6 czerwca br. Powiat Obornicki podpisał umowę na „Dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług”. Dostawcą oprogramowania będzie firma Systherm Info Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 250.000,00 zł brutto.

Wdrożenie przez Starostwo Powiatowe e-usług pozwoli całkowicie odmienić sposób pozyskiwania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu obornickiego.

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem informacji z geodezyjnych rejestrów publicznych otrzymają, działający przez siedem dni w tygodniu, całodobowy dostęp do bezpłatnych aplikacji internetowych, umożliwiających elektroniczną obsługę indywidualnych zapytań kierowanych do Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (RPODGIK).

Osoby zainteresowane pozyskaniem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie będą już musiały osobiście stawiać się w Urzędzie. Dzięki aplikacjom e-usług proces zamawiania danych oraz regulowania opłaty za zamówione materiały ulegnie uproszczeniu a w obsłudze przypominać będzie dokonywanie zakupów w sklepie internetowym. W przypadku zamawiania map ewidencyjnych czy zasadniczych wystarczy za pomocą formularza w systemie on-line złożyć odpowiedni wniosek, dokonać opłaty, a zamówione dane przesłane zostaną drogą elektroniczną. Zamawianie dokumentów tj. wypisy/wypisy i wyrysy, będzie możliwe dla użytkowników zweryfikowanych, czyli osób które korzystają z platformy e-PUAP lub złożą wniosek o weryfikację konta. Większość działań odbywać się będzie automatycznie, bez udziału pracowników RPODGiK. Użytkownicy e-usług zaoszczędzą zarówno pieniądze, jak i czas, który do tej pory poświęcali na dojazd do urzędu oraz oczekiwanie na realizację wniosku.

Nr projektu: RPWP.02.01.02-30-0016/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych’’ Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 591 599,99 zł

Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi: 2 950 636,88 zł

Wkład własny: 640 963,11 zł