Skip to main content

Hubert Kuszak zrezygnował z członkostwa w Klubie Radnych Aktywni Dla Gminy Rogoźno

| Łukasz | Lokalne

Hubert Kuszak nie jest już członkiem Klubu Radnych Aktywni dla Gminy Rogoźno.

Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie upływała w bardzo nerwowej atmosferze. Swoje uwagi do zwołania sesji nadzwyczajnej zgłaszali przedstawiciele Klubu Radnych "Aktywni dla Gminy Rogoźno", którzy uważali, że mogła ona się odbyć w zwykłym trybie. Do utarczek słownych doszło także m.in. przy podejmowania uchwały o zgłoszeniu wybranych sołectw do odnowy wsi, gdzie poruszano temat placu zabaw w Owieczkach, czy inwestycji w Gościejewie oraz Sołectwie Pruśce. Do dyskusji włączyła się także radna powiatowa Renata Tomaszewska.

Ważna informacją był komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej. Łukasz Zaranek przekazał, że w dniu 23 stycznia do Biura Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęło pismo od radnego Huberta Kuszaka. Przekazał w nim, że od 6 stycznia nie jest członkiem Klubu Radnych "Aktywni dla Gminy Rogoźno". Hubert Kuszak będzie teraz niezależnym członkiem Rady Miejskiej.

 

 

 

Sprzęt ratownictwa drogowego wzbogacił jednostkę OSP Ludomy

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludomach otrzymali sprzęt hydrauliczny. Zakup został sfinansowany ze środków gminnych.

Wyremontują drogę w Dąbrówce Ludomskiej

Wójt Gminy Ryczywół podpisał umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na remont drogi w Dabrówce Ludomskiej.

Obradowali ryczywolscy radni

Dnia 13 lutego 2024 roku odbyła się LII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Ryczywół.

Jest zgoda na budowę obwodnicy Rogoźna

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Rogoźno. Decyzję przekazała dziś wicemarszałkowi województwa wielkopolskiego Wojciechowi Jankowiakowi w obecności II wicewojew...

Rogoźno pożegnało ś.p. Romana Szuberskiego

Tłumy pożegnały w sobotę ś.p. Romana Szuberskiego. Burmistrz Rogoźna spoczął na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie.

Księga kondolencyjna będzie dostępna na cmentarzu

W dniu pogrzebu ś.p. Roman Szuberskiego księga kondolencyjna będzie wyłożona na rogozińskim cmentarzu.

Uroczystości pogrzebowe w Rogoźnie - informacja

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Roman Szuberskiego odbędą się w kościele p.w. Świętego Ducha w Rogoźnie.