fbpx

Hubert Kuszak zrezygnował z członkostwa w Klubie Radnych Aktywni Dla Gminy Rogoźno

Hubert Kuszak nie jest już członkiem Klubu Radnych Aktywni dla Gminy Rogoźno.

Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie upływała w bardzo nerwowej atmosferze. Swoje uwagi do zwołania sesji nadzwyczajnej zgłaszali przedstawiciele Klubu Radnych "Aktywni dla Gminy Rogoźno", którzy uważali, że mogła ona się odbyć w zwykłym trybie. Do utarczek słownych doszło także m.in. przy podejmowania uchwały o zgłoszeniu wybranych sołectw do odnowy wsi, gdzie poruszano temat placu zabaw w Owieczkach, czy inwestycji w Gościejewie oraz Sołectwie Pruśce. Do dyskusji włączyła się także radna powiatowa Renata Tomaszewska.

Ważna informacją był komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej. Łukasz Zaranek przekazał, że w dniu 23 stycznia do Biura Rady Miejskiej w Rogoźnie wpłynęło pismo od radnego Huberta Kuszaka. Przekazał w nim, że od 6 stycznia nie jest członkiem Klubu Radnych "Aktywni dla Gminy Rogoźno". Hubert Kuszak będzie teraz niezależnym członkiem Rady Miejskiej.