fbpx

LGD podsumowało 2020 rok

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek zorganizowała spotkanie dotyczące działań w 2020 roku.

23 lutego odbył się coroczny warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji LSR i działań LGD w minionym roku. Jest to spotkanie mające na celu analizę efektów pracy stowarzyszenia i oceny postępu wdrażania naszej strategii, na podstawie wyników raportu ewaluacyjnego. 
 
W warsztacie uczestniczyli pracownicy Biura, członkowie Zarządu i Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. Podczas spotkania stosowano zasady podwyższonego reżimu sanitarnego. Analizie podlegał przebieg realizacji finansowej i rzeczowej LSR, osiąganie wskaźników, jakość kryteriów i procedur – zweryfikowano ich zrozumiałość i skuteczność. Na podstawie wyników ewaluacji oceniono jakość pracy biura oraz organów LGD.