fbpx

Gmina Ryczywół otrzymała ponad 0,5 mln zł dofinansowania

Gmina Ryczywół otrzymała ponad 0,5 mln zł dofinansowania na budowę boiska wielofunkcyjnego.

Z Ministerstwa Sportu napłynęły do Ryczywołu dobre informacje. Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF 2020 zadecydowano o przyznaniu dofinansowania na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ryczywole. Pozyskane zostało ponad 0,5 mln zł z rządowego programu Ministerstwa Sportu. Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego, skateparku i placu zabaw przy stadionie w Ryczywole”. Inwestycja obejmuje również drugi etap związany z budową amfiteatru wraz z widownią.
 
Gmina Ryczywół otrzymała dokładnie 513.400 zł. Na rozliczenie zadania będzie miała czas do 28.02.2022 roku.