fbpx

Zakończono prace na drodze w Gorzewie

Gmina Ryczywół zakończyła oficjalnie budowę drogi w Gorzewie.

W dniu 27 listopada br. podpisaniem protokołu końcowego robót zakończyły się prace w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi w miejscowości Gorzewo, dz. nr 15.” Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma Bimex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Rogoźnie. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie drogi gruntowej  kruszywem łamanym na długości 660 m.

Gmina Ryczywół na to zadanie pozyskała środki z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 74250,00 zł. Końcowa wartość inwestycji wyniosła 173936,58 zł.

Fot. UG Ryczywół