fbpx

Spotkanie w sprawie drogi Ryczywół-Skrzetusz-Piotrowo

Przedstawiciele Gminy Ryczywół spotkali się w władzami Powiatu Obornickiego w sprawie drogi Ryczywół-Skrzetusz-Piotrowo.

19 listopada w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej 1352P Piotrowo - Ryczywół. W rzeczowym spotkaniu, pod dużym rygorem sanitarnym, uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Obornickiego Waldemar Cyranek, Wójt Gminy Ryczywół Henryk Szrama, Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Krzyśko, Radni Rady Gminy Ryczywół Genowefa Nędza i Marian Głów, sołtys Piotrowa Henryk Niedbalski i Skrzetusza Jolanta Fuhrmann, Radna Rady Powiatu Anna Nowicka i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski.

Przedstawiona koncepcja zakłada przebudowę drogi na odcinku blisko 9,5 kilometra od Placu 1 Maja w Ryczywole do granicy powiatu w Piotrowie, budowę chodników w terenie zabudowanym oraz szykan spowalniających prędkość przed miejscowościami. Koszt wykonania dokumentacji projektowej to ponad 200 tys. złotych. Inwestycja ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, udziału własnego powiatu oraz dotacji gminy. Obecni przedstawili sugestie i uwagi, które zostaną przekazane projektantom i uwzględnione w projekcie drogi.

Podobne spotkanie odbyło się 2 dni wcześniej w sprawie drogi Chrustowo - Górka.

Źródło: fb/Gmina Ryczywół