fbpx

X edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Z Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi dofinansowanie otrzymało 5 obornickich sołectw.

Gmina Oborniki otrzymała kolejne dofinansowanie, tym razem w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Uznanie otrzymał projekt „W Dąbrówce Leśnej aktywnie, wesoło i zielony las wokoło” na który otrzymano dotacje w kwocie 30 tys. zł.  Dzięki wsparciu finansowemu powstanie przy ul. Gajowej w Dąbrówce Leśnej nowy, ogrodzony plac zabaw służący integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Wśród urządzeń znajdzie się zestaw zabawowy, huśtawka, urządzenia sprawnościowe.

We wtorek, 21 lipca odbyło się oficjalne podpisanie umowy, w którym brało udział także 8 nagrodzonych gmin z wielkopolski.

W Gminie Oborniki funkcjonuje 45 sołectw, z czego 29 jest uczestnikami ww. programu.

Zestawiając ilości sołectw z 190 gmin w Wielkopolsce, które zgłosiły sołectwa do programu, Gmina Oborniki sytuuje się na 3 miejscu. Potwierdza to, iż mamy bardzo duży obszar konkretnych potrzeb, wymagający ciągłych prac, zmian i doskonalenia tego, co do tej pory udało się już wypracować, tak działaniami mieszkańców gminy, jak i z pomocą  Moderatora Wielkopolskiej Odnowy Wsi.  

Realizacja Programu służyła i służy podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich. Małe projekty, polegające na budowie miejsc rekreacji (placów zabaw, siłowni) lub doposażeniu świetlic, jak i zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów wykorzystywane są do dzisiaj, a biesiadne spotkania mieszkańców przyczyniły się do lepszego wzajemnego poznania i pogłębiły poczucie tożsamości i więzi mieszkańców z ich miejscem zamieszkania.

W ramach Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi na lata 2013-2020 Gmina Oborniki zrealizowała projekty w ramach 2 konkursów:

1. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – w 2013r. Sołectwa:  DĄBRÓWKA LEŚNA, PACHOLEWO: zakup wyposażenia na  potrzeby sołectwa

2. „Pięknieje wielkopolska wieś”

 – w 2014r. Sołectwa: BOGDANOWO (projekt pn. „Zawsze zdrowo ma się Bogdanowo”), ŁUKOWO (projekt pn. „Sezamie otwórz się!”)

– w 2015r. Sołectwa:  ŁUKOWO (projekt pn. „Country w Łukowie”), ŚWIERKÓWKI (projekt pn. „Spotkajmy się w Świerkówkach”)

– w 2019r. Sołectwo:   KOWANÓWKO (projekt pn. „Kowanówko na zdrowo i sportowo”)

Źródło, foto: oborniki.pl