fbpx

Ludomy mają nowego sołtysa (foto)

Mieszkańcy Sołectwa Ludomy wybrali nowego gospodarza.

1 lipca Wójt Gminy Ryczywół Henryk Szrama przeprowadził zebranie, którego celem był wybór sołtysa sołectwa Ludomy. Konieczność wyboru sołtysa podyktowana została rezygnacją z pełnionej funkcji przez Karola Roguszkę. W wyniku tajnych wyborów nowym sołtysem sołectwa Ludomy została Magdalena Pyssa. Do Rady Sołeckiej, w miejsce nowej sołtys, wybrano Marlenę Przybyłę.

Po przeprowadzonych wyborach miejsce miały wolne głosy, podczas których omawiano bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania sołectwa. Na pytania mieszkańców odpowiadali: Wójt Gminy Henryk Szrama, Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Krzyśko, Radny Rady Gminy Adam Sobociński i Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach Lidia Kurzawa-Pabin.