fbpx

Łukasz Zaranek nadal przewodniczącym

Łukasz Zaranek pozostał Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Na wniosek Klubu Radnych "Aktywni dla Gminy Rogoźno" 4 czerwa została zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja. Jej celem było podjęcie uchwały w sprawie odwołania Łukasza Zaranka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej. Posiedzenie radnych odbyo się w sali Rogozińskiego Centrum Kultury. 

Komisja skrutacyjna składała się z nastepujących radnych: Hubert Kuszak (przewodniczący), Longina Kolanowska (członek), Jarosław Łatka (członek). W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za odwołaniem Zaranka głosowały 4 osoby. Przeciwko temu było 10 rogozińskich rajców.

Łukasz Zaranek pozostał więc Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rogoźnie.