Informacja z realizacji projektu PWiK w Obornikach (foto)

PWiK w Obornikach sp. z o.o. realizuje ubiegłoroczny projekt dotyczący "Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki".

Od ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu to 17.488.957,47 zł brutto z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę  9.128.699,11 zł.

Na dzień dzisiejszy na czterech zadaniach trwają intensywne prace budowlano-montażowe. W przypadku kontraktu "Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej" wykonawca rozpoczął już wstępną analizę polegającą na opracowaniu projektu funkcjonalnego systemu. Celem tego zadania jest ograniczenie strat wody na sieci oraz zoptymalizowanie zużycia i zmniejszenie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach" wykonawca zakończył prace związane z czyszczeniem i zabezpieczaniem konstrukcji betonowej komór gdzie dopływają ścieki z centrum miasta Oborniki. Wykonano montaż nowych rurociągów technologicznych wraz z układami pompowymi. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowanie terenu.

Na kontrakcie "Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową" posadowiono już 80% konstrukcji stalowej wraz z przykryciem jej blachą trapezową. Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni pod wiatą i budową konstrukcji żelbetowej pod wagę samochodową.

W ramach zadania "Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nieczajna, Gmina Oborniki" trwają prace związane z branżą elektryczną i automatyczną. W najbliższych dniach planuje się uruchomienie stacji i wykonanie ostatecznych badań dopuszczających wodę uzdatnioną do włączenia w istniejącą sieć wodociągową.

Umowę dotyczącą zadania "Modernizacja w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej" podpisano 14 października 2019 roku. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową sieci technologicznych na oczyszczalni w Obornikach. W najbliższych tygodniach dostarczone zostaną nowe urządzenia niezbędne do wyposażenia obiektu w nową instalację dawkowania PIX (koagulant nieorganiczny) i instalację wykorzystującą wodę technologiczną. Instalacje te pozwolą na jeszcze skuteczniejsze oczyszczanie ścieków na oczyszczalni w Obornikach.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież