fbpx

Praca obornickiego Ośrodka Pomocy Społecznej doceniona przez Ministerstwo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach otrzymał 2 nagrody z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W lipcu 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Uniwersytet Szczeciński ogłosiły ogólnopolski konkurs „Projekt socjalny dla rodziny” organizowany w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”.

Celem konkursu było wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej w latach 2016 – 2017, projektów socjalnych, w których działania były ukierunkowane na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Hanna Kniat-Szymańska rekomendowała do konkursu 3 projekty, które zrealizowane zostały na terenie Gminy Oborniki. W wyniku oceny I etapu konkursu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu bardzo wysoko ocenił 2 ze zgłoszonych projektów i przekazał je do II etapu konkursu. W finale Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie nagrodziło 16 najlepszych projektów z całej Polski, z kolei realizatorom kolejnych 9 wręczono wyróżnienia.

Wśród najlepiej ocenionych i nagrodzonych przez Ministerstwo znalazły się aż 2 projekty realizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach – autorstwa: Aldony Pawlik „Ramię w ramię” oraz Lidii Burzak i Pawła Kopniewskiego „Przemocy mówimy nie!”. Podkreślić należy, iż jest to już druga nagroda przyznana wzmiankowanym pracownikom przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W czwartek 24 października 2019 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie, w którym udział wzięli laureaci wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas uroczystości wiceminister Marcin Zieleniecki skierował podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i stworzenie możliwości realizacji projektów socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej. Jak podkreślił, to pracownicy socjalni są bardzo często pierwszym i zarazem ostatnim ogniwem łączącym potrzebujących pomocy z realnym światem. To od nich i od ich ciągle rosnącego profesjonalizmu zależą losy ludzi zagubionych, nieporadnych życiowo, czy też osób starszych, wymagających pomocy.  To z ich profesjonalizmu, ale także z otwartości, odwagi, honoru czerpią inni, mniej zaradni, zyskując w ten sposób szansę na poprawę swego losu – podkreślił wiceszef MRPiPS.

W dniu 28 października 2019 r. laureatom gratulacje złożył Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. Burmistrz, dziękując za zaangażowanie w pracę, wskazał na stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wychodzenie naprzeciw zmieniającym się realiom życia społecznego oraz potrzebom mieszkańców gminy Oborniki.

Powyższy sukces Burmistrza Obornik jako zwierzchnika Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Hanny Kniat – Szymańskiej i jej pracowników stanowi kolejny już wyraz uznania dla pracy i nowatorskich rozwiązań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwszym z nich było uzyskanie w grudniu 2017 r. z rąk Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna wyróżnienia dla Gminy Oborniki w konkursie „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Drugim była nagroda za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską w 2018 r.