Radni zadecydują o przejęciu nieruchomości w Uścikowie

Oborniccy radni mają w środę zadecydować o przejęciu nieruchomości przez Gminę Oborniki.

Wniosek o przejęcie nieruchomości w Uścikowie przez Gminę Oborniki złożyli mieszkańcy tej miejscowości. Podczas czerwcowej sesji radni nie chcieli się tym tematem zająć. W ich opinii było za mało czasu, aby zapoznać się dogłębnie z tematem. 

Sprawa powróci więc w środę 3 lipca pod obrady. Wśród radnych nie ma jednak jednomyślności. Spośród kilkunastu radnych zaledwie czterech odpowiedziało na nasze pytanie o wyrażenie opinii na temat przejmowania przez Gminę Oborniki nieruchomości. 

Radny Błażej Pacholski uważa, że "w uzasadnionych przypadkach nie można wykluczać przejęcia nieruchomości od prywatnych osób. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska analizuje ten temat celem wypracowania opinii na kolejną sesję RM."

Bardzo wiele dróg w gminie wymaga budowy. Utrzymanie istniejących też wymaga nakładów. Trzeba pamiętać, że łatwo sprzedać działki i "pozbyć się kłopotu". Każdy wniosek należy jednak rozpatrywać oddzielnie, bo wszak jesteśmy po to by dbać o ludzi." - stwierdza radna Barbara Bacic-Gaertner.

Dariusz Szrama uważa,że docelowo powinno się opracować zasady przejmowania dróg wewnętrznych lub nieruchomości przeznaczonych pod drogi znajdujące się w zarządzie gminy Oborniki. Spełnienie wszystkich warunków zasad pozwoli Radzie Gminy Oborniki obiektywnie ocenić dany przypadek, a w konsekwencji podjąć docelową uchwałę.

Podobnie, jak radny Szrama temat przejmowania gruntów postrzega najmłodsza radna - Małgorzata Witek: Gmina Oborniki powinna opracować zasady przejmowania gruntów pod budowę dróg tak jak np. zobiła to gmina Nieporęt. Takich dróg jest w naszej gminie całkiem sporo. Ciężko abyśmy je wszystkie przejeli i utwardzili bowiem budżet gminy nie jest z gumy. Uważam, także, że deweloperzy lub prywatne osoby sprzedające grunty pod budowę nieruchomości powinny poczuwać się do odpowiedzialności za nie. Jednak rolą samorządu jest przede wszystkim odpowiadanie na potrzeby naszych lokalnych społeczności. Ważna jest również konsekwencja w działaniu i kierowanie się przy tym określonymi zasadami, które będą dla mieszkańców zrozumiałe. Tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony naszymi decyzjami. Dlatego opracowanie zasad, którymi gmina powinna się kierować w takich sytuacjach uważam za kluczowe. 

W ostatnich 10 latach Gmina Oborniki przejmowała nieodpłatnie na wsiach tereny w Bogdanowie, Rożnowie i Łukowie. Niejednokrotnie brano pod uwagę czas zasiedlenia danego obszaru.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież