Alicja Seredyńska sołtysem w Lipie

Alicja Seredyńska została wybrana Sołtysem Lipy. 

Dnia 3 czerwca 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie Lipa, podczas którego wybierano Sołtysa Sołectwa oraz Radę Sołecką na kolejną 4-letnią kadencję. Na wstępie członek Rady Sołeckiej P. Alicja Seredyńska przedstawiła prezentację o dotychczasowych działaniach sołectwa i stowarzyszeń działających na terenie Sołectwa, po czym rozpoczęto procedurę wyboru. Mieszkańcy sołectwa zgłosili trzech kandydatów na sołtysa, jednak zdecydowaną większością głosów zwyciężyła  p. Alicja Seredyńska, obejmując  stanowisko Sołtysa Sołectwa Lipa. Po licznych gratulacjach i zapewnieniach nowego sołtysa, o dołożeniu jak największych starań, aby w Sołectwie Lipa żyło się lepiej, nadszedł czas na wybór nowej Rady Sołeckiej. Mieszkańcy jednogłośnie podjęli decyzję, że wybiorą siedmiu członków rady sołeckiej. Zgłoszono ośmiu kandydatów. W skład rady sołeckiej wchodzą:

P. Michał Balcerowiak,

p. Jacek Gondek,

p. Paweł Gondek,

 p. Klaudia Jaśkiewicz, 

p. Kamila Jezierska,

p. Weronika Stokłosa,

p. Agnieszka Wołochowicz.

Podczas gdy komisja skrutacyjna prężnie pracowała, przygotowując karty do głosowania oraz zliczając głosy, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Ryczywole - p. Krzysztof Garnetz omówił temat kanalizacji sanitarnej. Przypomniał o obowiązku podłączania się do sieci kanalizacyjnej. Zachęcał do jak najszybszego podłączania się, gdyż przy dofinansowaniu, które spółka otrzymała na realizację inwestycji określony został współczynnik wykonalności. Wójt Gminy p. Henryk Szrama omówił również inwestycje, które zaplanowano na bieżący rok w Sołectwie Lipa. Poruszył też temat odpadów komunalnych, zachęcając mieszkańców do sumiennego ich segregowania.

Nowo wybranemu Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości i sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy!

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież