fbpx

Dworzec PKP będzie wyburzony - burmistrz Tomasz Szrama (film)

Budynek dworca PKP w Obornikach przestanie istnieć - zapowiada burmistrz Tomasz Szrama.

Historia dworca PKP w Obornikach nadaje się na scenariusz filmu. Kilka lat temu PKP podjęło decyzje, że wybuduje nowy budynek. Po zmianie rządów centralnych decyzja ta została zmieniona. Burmistrz przed wyborami zapowiedział, że sprawy weźmie w swoje ręce. Dziś już wiadomo więcej na ten temat. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o opracowaniu Studium Wykonalności dla projektu „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugą przeprawą mostowa na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.”.

Oprócz nowego dworca wybudowany zostanie nowy most kolejowy. Wywiad z burmistrzem Tomaszem Szramą znajduje się poniżej oraz na naszym kanale youtube.com/eoborniki

Na stronie UMWW pojawiła się też oficjlalna informacja:

....w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została z PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni umowa o współpracy w zakresie opracowania Studium Wykonalności dla projektu dotyczącego zadania „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugą przeprawą mostowa na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.”. W imieniu samorządu województwa podpisał ją Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, a ze strony PKP PLK S.A. Zastępcy Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji Regionu Zachodniego Beata Kubacha i Zbigniew Miliński. Przewidywany koszt Studium Wykonalności to 1 mln zł netto, a dofinansowanie ze strony województwa wyniesie 500 tys. zł. W ramach środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowana jest aktualnie inwestycja pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna”.

Realizowany wariant inwestycji zakłada utrzymanie dotychczasowego jedno i dwutorowego charakteru linii. W związku z przewidywanym dynamicznym rozwojem przewozów pasażerskich na linii kolejowej Poznań – Piła, Województwo Wielkopolskie wraz z PKP PLK S.A. są zainteresowane dalszym usprawnianiem infrastruktury kolejowej na tym kierunku po zakończeniu prac modernizacyjnych. Szczególnie dotyczy to likwidacji potencjalnych tzw. wąskich gardeł w organizacji transportu kolejowego, zwłaszcza na odcinku Poznań – Oborniki Wlkp. – Rogoźno, który zaplanowany został do obsługi w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. W roku ubiegłym podjęte zostały przez PKP PLK S.A. działania związane z opracowaniem koncepcji projektowej dla realizacji zadania „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugą przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.”

Decyzją Zarządu Spółki PKP PLK S.A. przyjęty został wariant realizacji powyższej inwestycji, którego koszt oszacowany został na około 50 mln zł. Budowa drugiego toru z siecią trakcyjną planowana jest na ponad dwukilometrowym odcinku pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Oborniki Wlkp. Most a stacją Oborniki Wlkp. Na rzece Warcie powstanie most kolejowy, który zapewni sprawny, dwutorowy ruch pociągów. Elementem inwestycji będzie też drugi peron na przystanku osobowym Oborniki Wlkp. Miasto. Ten nowy peron o długości 300 m będzie jednokrawędziowy i zlokalizowany zostanie przy nowym torze. Rozważana jest także budowa przejścia podziemnego wraz z windami. Podjęte działania wpisują się w plany związane z rozwojem transportu na opisywanym ciągu komunikacyjnym. Elementem wyjściowym dla realizacji tego zadania będzie opracowanie Studium Wykonalności i pozyskanie koniecznych decyzji administracyjnych dla wybranego wariantu inwestycyjnego. Dzięki przygotowaniu takiej dokumentacji, zadanie będzie mogło aplikować o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej.