Złóż sprawozdanie z działalności klubu

Urząd Miejski w Obornikach przypomina klubom sportowym o kończącym się terminie składania sprawozdań z 2018 roku.

Przypominamy klubom sportowym, że 15 stycznia 2019 roku mija termin składania sprawozdań z 2018 roku, dotyczących wykonania zadania publicznego „Wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Oborniki”. Kluby mają obowiązek przedstawienia w sprawozdaniu końcowym informacji o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania, kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów, kosztorysu ze względu na źródło finansowania oraz zestawienia faktur i rachunków.

Nie masz uprawnień do komentowania.