Gmina Oborniki kupuje sprzęt na stadion lekkoatletyczny

Gmina Oborniki kupuje wyposazenie na stadion lekkoatletyczny

W piątek 6 października powinniśmy poznać nazwę dostawcy sprzętu lekkoatletycznego na stadion przy ul. Objezierskiej w Obornikach.

Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny jest na etapie częściowych odbiorów. Na zakończenie wszystkich prac musimy jeszcze trochę poczekać. Nie oznacza to, że Gmina Oborniki nie podejmuje innych działań. Już w piątek powinniśmy poznać dostawcę sprzętu, który jest niezbędny do funkcjonowania obiektu.

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa sprzętu lekkoatletycznego dla stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego przy ul. Objezierskiej w Obornikach. 2. Zakres przedmiotu przewiduje dostawę sprzętu lekkoatletycznego według wytycznych Polskiego Związku Lekkoatletyki, tj. „Wyposażenie techniczne obiektów lekkoatletycznych w urządzenia i sprzęt do organizacji zawodów lekkoatletycznych” (w oparciu o opracowany wykaz przez komisję Obiektów i Urządzeń PZLA na podstawie „Przepisów IAAF” i regulaminów PZLA). 3. Zamawiający informuje, że wyposażenie w sprzęt lekkoatletyczny odpowiadać ma standardowi certyfikowanego obiektu lekkoatletycznego kategorii Vb. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt będący przedmiotem zamówienia na teren obiektu lekkoatletycznego przy ul. Objezierskiej w Obornikach. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt kompletny i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych robót i montażów, bezpieczny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r., nieużywany, niepochodzący z ekspozycji lub wystaw. 6. Sprzęt lekkoatletyczny musi odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i użytkowania na podstawie obowiązujących norm i przepisów. 7. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) certyfikat IAAF w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem na język polski (dotyczy sprzętu zawodniczego), 2) karta techniczne produktu w języku polskich (dotyczy pozostałego sprzętu lekkoatletycznego), których treść w odniesieniu do sprzętu jest wiążąca i ostateczna. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę następującego sprzętu lekkoatletycznego: Lp. Nazwa Ilość Jm 1 Stoper sportowy z pamięcią 10 wyników 8 szt. 2 Tablica do odliczania okrążeń z dzwonkiem opis PL (min. 2-cyfrowa) 1 szt. 3 Blok startowy aluminiowy wyczynowy (wysokie oparcie) 8 szt. 4 Stojak do bloków 1 szt. 5 Wiatromierz mechaniczny (na statywie) 1 szt. 6 Pałeczki sztafetowe wyczynowe 8 szt. - 8 kolorów 1 kpl 7 Płotek wyczynowy stalowo-aluminiowy składany, wys.: 686, 726, 838, 914, 991, 1067 [mm] 60 szt. 8 Wózek do transportu płotków (na 10 szt.) 1 kpl 9 Pachołek niski do wyznaczania toru biegu lub chodu , wys. 0,32m 20 szt. 10 Słupki na linię mety 1,4 x 0,18 x 0,02 [m] , kolor biały 1 kpl 11 Słupek linii zejścia 5 x 5 cm 12 szt. 12 Chorągiewka sędziowska - biała 11 szt. 13 Chorągiewka sędziowska - czerwona 3 szt. 14 Chorągiewka sędziowska - żółta 6 szt. 15 Stojak do skoku wzwyż wyczynowy teleskopowy 1 kpl. 16 Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż 6 x 4 x 0,7 m 1 szt. 17 Pokrowiec przeciwdeszczowy na zeskok 1 szt. 18 Poprzeczka do skoku wzwyż wyczynowa z włókna szklanego 4 szt. 19 Garaż metalowy na zeskok do skoku wzwyż do samodzielnego montażu 1 szt. 20 Stelaż stalowy z wózkiem pod zeskok 6 m x 4 m 1 szt. 21 Przymiar teleskopowy do skoku wzwyż (pomiar do 3m) 1 szt. 22 Taśma miernicza z włókna szklanego 20 m, w kasecie 1 szt. 23 Zestaw 6 znaczników rozbiegu wbijanych 2 kpl 24 Pachołek do zamykania zeskoczni lub rzutni 1 szt. 25 Chorągiewka sędziowska - biała 1 szt. 26 Chorągiewka sędziowska - czerwona 1 szt. 27 Chorągiewka sędziowska - żółta 1 szt. 28 Taśma miernicza stalowa 20 m, w kasecie 1 szt. 29 Listwa długości skoku - skok w dal 1 szt. 30 Listwa do plasteliny 1 szt. 31 Grabie aluminiowe z krawędzią równającą 1 szt. 32 Listwa długości skoku - trójskok , dł. min. 3m 1 szt. 33 Szpilka stalowa 0,8 m do zaznaczania śladu 2 szt. 34 Niwelator do wyrównywania piasku (szerokość zeskoczni 414cm) 1 szt. 35 Zestaw 6 znaczników rozbiegu 2 kpl 36 Chorągiewka sędziowska - biała 1 szt. 37 Chorągiewka sędziowska - czerwona 1 szt. 38 Chorągiewka sędziowska - żółta 1 szt. 39 Pachołek do zamykania zeskoczni 1 szt. 40 Zestaw 2 znaczników odbicia do skoku w dal i trójskoku 1 kpl 41 Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 128 mm 2 szt. 42 Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 120 mm 2 szt. 43 Kula wyczynowa stalowa 7,26 kg, śr. 113 mm 2 szt. 44 Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 105 mm 2 szt. 45 Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 115 mm 2 szt. 46 Kula wyczynowa stalowa 6 kg, śr. 125 mm 2 szt. 47 Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 100 mm 2 szt. 48 Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 110 mm 2 szt. 49 Kula wyczynowa stalowa 5 kg, śr. 120 mm 2 szt. 50 Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 95 mm 2 szt. 51 Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 100 mm 2 szt. 52 Kula wyczynowa stalowa 4 kg, śr. 110 mm 2 szt. 53 Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 85 mm 2 szt. 54 Kula wyczynowa stalowa 3 kg, śr. 108 mm 2 szt. 55 Kula wyczynowa stalowa 3 kg śr. 100 mm 2 szt. 56 Stojak do kul stacjonarny (na 18 szt.) 1 szt. 57 Taśma miernicza stalowa 30 m, w kasecie 1 szt. 58 Chorągiewka sędziowska - biała 1 szt. 59 Chorągiewka sędziowska - czerwona 1 szt. 60 Chorągiewka sędziowska - żółta 1 szt. 61 Chorągiewka metalowa sektora rzutów, czerwona 2 szt. 62 Chorągiewka sędziowska - żółta (sygnalizacja czasu próby) 1 szt. 63 Taśma parciana do wyznaczania sektora biała szer. 5cm (4 x 25m) 100 m 64 Gwoździe do zamocowania taśmy sektora (komplet -15 szt.) 3 kpl 65 Linka z włókna sztucznego do zabezpieczania sektora rzutów (na granicy strefy zagrożenia) 80 mb 66 Pręt z oczkiem 1 m do podtrzymywania linki 15 szt. 67 Znacznik do zaznaczania śladu 1 szt. 68 Pręt metalowy do zaczepiania przymiaru (dł. 0,8m) 1 szt. 69 Pachołek do zamykania zeskoczni lub rzutni 1 szt. 70 Klatka ochronna segmentowa wyczynowa do rzutu dyskiem i młotem z siatką sznurową (bez kotew) 1 szt. 71 Dysk wyczynowy plastikowy 0,75 kg z pierścieniem stalowym 4 szt. 72 Dysk wyczynowy plastikowy 1 kg 4 szt. 73 Dysk wyczynowy plastikowy 1,5 kg 4 szt. 74 Dysk wyczynowy plastikowy 1,75 kg 4 szt. 75 Dysk wyczynowy plastikowy 2 kg 4 szt. 76 Stojak uniwersalny na kółkach na 7 dysków, 12 oszczepów, 6 młotów i 12 kul 1 szt. 77 Taśma miernicza stalowa 100 m, z uchwytem 1 szt. 78 Siatka z tworzywa 100m do zabezpieczenia sektora rzutowego 1 kpl 79 Chorągiewka sędziowska - biała 1 szt. 80 Chorągiewka sędziowska - czerwona 1 szt. 81 Chorągiewka sędziowska - żółta 2 szt. 82 Chorągiewka metalowa sektora rzutów, czerwona 2 szt. 83 Taśma do wyznaczania sektora biała szer. 5cm do wyznaczenia sektora rzutów (2 x 80m) 160 m 84 Pręt z oczkiem 1 m do podtrzymywania linki 15 szt. 85 Linka z włókna sztucznego do zabezpieczenia sektora rzutów (na granicy strefy zagrożenia) 60 mb 86 Zestaw 15 znaczników wbijanych do konkurencji rzutowych 1 kpl 87 Szpilka stalowa 0,8 m do zaznaczania śladu 1 szt. 88 Pachołek do zamykania rzutni 1 szt. 89 Młot wyczynowy stalowy 7,26 kg, śr. 110 mm 1 szt. 90 Młot wyczynowy stalowy 6 kg, śr. 105 mm 1 szt. 91 Młot wyczynowy stalowy 5 kg, śr. 100 mm 1 szt. 92 Młot wyczynowy stalowy 4 kg, śr. 95 mm 1 szt. 93 Młot wyczynowy stalowy 3 kg, śr. 85 mm 1 szt. 94 Stojak do młotów stacjonarny (na 12 młotów) 1 szt. 95 Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) 1 szt. 96 Oszczep wyczynowy z włókna węglowego 800 g 1 szt. 97 Oszczep wyczynowy 800 g, każdy dla różnej odległości 3 szt. 98 Oszczep wyczynowy 700 g, każdy dla różnej odległości 4 szt. 99 Oszczep wyczynowy z włókna węglowego 600 g 1 szt. 100 Oszczep wyczynowy 600 g, każdy dla różnej odległości 3 szt. 101 Oszczep wyczynowy 500 g, każdy dla różnej odległości 4 szt. 102 Piłeczka palantowa 150g 6 szt. 103 Piłeczka palantowa 80g 6 szt. 104 Taśma miernicza stalowa 100 m, z uchwytem 1 szt. 105 Stojak do oszczepów stacjonarny (na 18 szt.) 1 szt. 106 Chorągiewka sędziowska - biała 2 szt. 107 Chorągiewka sędziowska - czerwona 2 szt. 108 Chorągiewka sędziowska - żółta 1 szt. 109 Chorągiewka metalowa sektora rzutów, czerwona 2 szt. 110 Taśma do wyznaczania sektora rzutów szer. 5cm biała (2 x 90m) 180 m 111 Zestaw 6 znaczników rozbiegu (kolorowe) 2 kpl 112 Linka z tworzywa sztucznego (2 x 80m) 160 mb 113 Pręt z oczkiem 1 m do podtrzymywania linki 12 szt. 114 Szpilka stalowa 0,8 m do zaznaczania śladu 1 szt. 115 Gwoździe do zamocowania sektorów rzutów (komplet–15 szt.) 3 kpl 116 Pachołek do zamykania rzutni 1 szt.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież