Akcja adopcyjna kotów

Akcja adopcyjna kotow w Ludomach

Gmina Ryczywół oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi akcję adopcyjną kotów  „Miejsce w domu i w sercu potrzebne od zaraz”.

Decyzja o jej rozpoczęciu zapadła podczas czerwcowego spotkania zorganizowanego w Urzędzie Gminy w odpowiedzi na zgłoszone przez mieszkańców Ludom informacje na temat stada kotów, przebywającego na jednej z ludomskich posesji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele obornickiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Powiatowego Lekarza Weterynarii, miejscowy Lekarz Weterynarii, Kierownik Rewiru Dzielnicowych, sołtys wsi Ludomy oraz opiekujący się kotami młody mieszkaniec Ludom, mieszkający na sąsiedniej posesji. Sytuacja jest poważna, gdyż jak się okazało opiekuje się on od kilku lat stadem kotów przebywających na niezamieszkanej posesji, jednak pomimo dokonywanych przy wsparciu TOZ sterylizacji, liczba zwierząt wzrasta.

Gmina poprosiła właścicieli posesji o zabezpieczenie budynków oraz postawienie tablic informacyjnych o zakazie podrzucania kotów.

Poza Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w akcję włączyła się też Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security z Poznania, której przedstawiciele zabrali 14 kotów do adopcji. Również do Urzędu Gminy zgłosiło się już kilka osób zainteresowanych adopcją zwierząt.

Wszystkie osoby chętne do zaopiekowania się kotem prosimy o kontakt z TOZ lub Urzędem Gminy w Ryczywole:

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami /Oborniki     603 545 654

Urząd Gminy w Ryczywole:      67 28 37 002

Jednocześnie przypominamy, że nie wolno podrzucać zwierząt na cudze posesje. Zgodnie z art.222 kodeksu cywilnego przeciwko osobie, która narusza cudzą własność przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt osoba utrzymująca zwierzęta ma obowiązek zadbać o właściwe warunki jego przebywania. Kto narusza te obowiązki podlega karze aresztu lub grzywny.

Nie masz uprawnień do komentowania.