fbpx

Zakaz wstępu na poligon w Biedrusku

Zakaz wstepu na poligon Zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” zawiadamiamy, że od dnia 04. 05 .2017 r. do dnia 31. 05. 2017 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki.

Strzelania i ćwiczenia będą realizowane zasadniczo od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00. Dodatkowo strzelania nocne będą realizowane we wtorki, środy i czwartki w godz. 20.00 – 02.00.

Informuję również, że w maju 2017 r. na terenie poligonu odbywać się będą przedsięwzięcia związane z realizacją zamierzeń ujętych w „Planie współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2017 r. Przedsięwzięcia te mogą obejmować strzelania i wykorzystywanie środków pozoracji pola walki także w soboty. Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”.

Pomimo tego, że strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej oraz środków minerskich są realizowane tylko w wybranych dniach i godzinach przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 201 Or. Nr 206 poz. 1367 z późniejszymi zmianami) na teren poligonu Biedrusko obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu a osoby, które zostaną zatrzymane będą podlegać karze grzywny. Oznacza to, że niezależnie czy strzelania są realizowane czy też nie, wstęp na teren poligonu Biedrusko bez stosownych uprawnień jest zabroniony. Zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego”, przebywanie osób cywilnych w obrębie poligonu jest dozwolone jedynie w czasie wolnym od strzelań tylko na szlakach turystycznych i drogach publicznych za zgodą Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Mając powyższe na uwadze oraz to, że drogi asfaltowe Złotniki (Złotkowo) – Biedrusko nie są drogami publicznymi, korzystanie z drogi Złotniki – Biedrusko przez rowerzystów i pieszych określa regulamin zamieszczony na stronie WWW CSWLąd w Poznaniu w zakładce poligon (http://cswlpoznan.wp.mil.pl/pl/31.html).
Natomiast korzystanie z dróg dla pojazdów gąsienicowych (tzw. dróg czołgowych) oraz pozostałego terenu poligonu w celu np. doskonalenia umiejętności jazdy pojazdami off-road’owymi może odbywać się tylko na podstawie Planu współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych / podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2017 r.

Przebywanie w rejonie Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar” możliwe jest tylko w okresie kwitnienia śnieżycy wiosennej w dni wolne od strzelań tj. soboty (za wyjątkiem sobót kiedy realizowane będą strzelania), niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w tym okresie.

Ubezpieczenie poligonu Biedrusko podczas realizacji strzelań i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej oraz środków minerskich organizuje się poprzez:

  • ustawienie tablic wzbraniających wstęp, ostrzegawczych oraz sygnałów;
  • ustawienie masztów z koszami (kulami) podnoszonymi na czas strzelania;
  • stałe i czasowe zamknięcie dróg;
  • doraźne patrolowanie;
  • wystawianie w wyjątkowych przypadkach, na szczególnie ważnych przelotowych drogach, stałych (ruchomych) posterunków ubezpieczenia obsadzanych przez żołnierzy lub wartowników cywilnych.

Na granicach poligonu oraz przy drogach przechodzących przez teren poligonu ustawia się tablice ostrzegawcze i w dobrze widocznych miejscach maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu ostrzeżenia osób i cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren. Główne drogi przechodzące przez teren poligonu narażone na niebezpieczeństwo w czasie strzelań, na czas strzelań są zamykane zaporami pomalowanymi w białe i czerwone pasy. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa szkolącym się wojskom drogi Złotniki (Złotkowo) – Biedrusko mogą być w okresowo i bez uprzedzenia zamykane dla ruchu cywilnego (pomimo posiadania przepustek na przejazd tymi drogami). Przejezdność dróg zostanie wtedy zachowana tylko dla pojazdów Wojska Polskiego, Lasów Państwowych oraz służb ratunkowych.

Celowe łamanie zakazu wejścia i wjazdu na teren poligonu poprzez nie stosowanie się do oznakowania terenu zamkniętego poligonu Biedrusko, informacji wyświetlanych na tablicach świetlnych, nieuprawnione otwieranie szlabanów (zapór) oraz dokonywanie ich objazdów jest wyrazem świadomego narażania siebie i innych osób na utratę życia lub zdrowia. Dotyczy to również przypadków niszczenia istniejącego oznakowania terenu poligonu. Wszelkie stwierdzone tego typu przypadki będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

W nawiązaniu do powyższego, mając na uwadze niebezpieczeństwo grożące osobom przebywającym na terenie poligonu proszę zapoznać z treścią niniejszego powiadomienia podległych pracowników oraz wszystkim mieszkańców miasta
i gminy Oborniki.