Kolejny komunikat o zanieczyszczeniu powietrza.

 

W dniu dzisiejszym ponowiono ostrzeżenie o złej jakości powietrza. Na czym polega jednak pomiar jakości powietrza i skąd dane dla powiatu obornickiego, skoro nie ma na jego terenie stacji badawczej?

Zagrożenie od strony pyłów ma utrzymywać się nadal! Kolejny komunikat podaje zakres czasowy do końca doby z możliwością przedłużenia.

Cały czas niezmiennie komunikat brzmi:

„Ze względu na złą jakość powietrza w dniu  dzisiejszym (03.02.2017 r.) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10, w Poznaniu, Borówcu, Pile i Kaliszu dla pyłu PM10 oraz złą jakość powietrza w Poznaniu dla pyłu PM2,5 – dla czasu uśredniania 1 godzina – osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz. Nie zalecana jest aktywność na zewnątrz (bieganie, jazda na rowerze). „

W oparciu o jakie dane opracowuje się te prognozy, skoro stacje pomiaru jakości powietrza znajdują się w Poznaniu, Pile, Gnieźnie. W okolicy Obornik, Rogoźna czy Ryczywołu nie ma stacji badania powietrza. Pytanie zadaliśmy w pierwszej kolejności Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, oto odpowiedź:

„W odpowiedzi na Pańskie pytanie informuję iż komunikaty ostrzegawcze opracowywane przez PCZK w Obornikach, są sporządzane m. in. na podstawie otrzymanych komunikatów z WCZK w Poznaniu oraz informacji przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Powyższe komunikaty  / informacje (te dotyczące jakości powietrza) przekazywane są tylko do PCZK / MCZK leżących bezpośrednio w sąsiedztwie miejscowości / punktów pomiarowych, a także zgodnie z kierunkami napływu pyłu oraz natężenia strumienia tych zanieczyszczeń w poszczególnych sektorach napływu. Instytucje odpowiedzialne za monitorowanie i ostrzeganie na szczeblu wojewódzkim nie informują w jakim stopniu dane zagrożenie spowodowane złą i bardzo złą jakością powietrza  wpływa bezpośrednio czy też pośrednio na poziom życia mieszkańców terenów położonych wokół np. Poznania. Zgodnie z powszechnie dostępną wiedzą w tym zakresie, możliwe jest  oddziaływanie bardzo odległych źródeł emisji pyłów oraz transport tego pyłu z dalekich odległości nawet przy 24-godzinnych trajektoriach wstecznych (zgodnych z lokalnymi warunkami meteorologicznymi). Tak więc szkodliwe oddziaływanie pyłu PM10 oraz PM2,5 (innych substancji szkodliwych) może występować nie tylko w miejscach dokonywania pomiarów ale również na terenach oddalonych w tym także w m. Oborniki. Ponadto należy pamiętać o mieszkańcach Powiatu, którzy z różnych względów udają się do Poznania, Piły oraz innych miast objętych monitoringiem stanu powietrza. W sposób naturalny będą narażeni na szkodliwe oddziaływanie powietrza złej jakości. Niestety nie posiadamy na terenie Obornik "własnej" stacji pomiarowej, która umożliwiłaby dokładne pomiary, a co za tym idzie  określenie stopnia zagrożenia wynikającego z przedmiotowej sytuacji (…).”

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież