Skip to main content

W środę 27 września sesja Rady Miejskiej w Obornikach

| Biuro Rady Miejskiej w Obornikach, eoborniki.pl | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Paweł Drewicz zaprasza na sesję. Odbędzie się ona 27 września.

27 września o godz. 09:00 odbędzie się LXXI (71) sesja Rady Miejskiej w Obornikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXVII, LXVIII, LXIX i LXX sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, prezesów spółek i zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach w VI kadencji 2021-2023 (osoba referująca: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach).
 10. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Obornikach (w głosowaniu tajnym):
 11. podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Biura Rady p. Paulina Kłossowska),
 12. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Biura Rady p. Paulina Kłossowska),
 13. przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatkę na ławnika oraz przeprowadzenie głosowania tajnego,
 14. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Biura Rady p. Paulina Kłossowska).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2023 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2023-2056 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki, które nie wygasają z upływem roku 2023 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowościach Ocieszyn i Maniewo w gminie Oborniki do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Przemysław Mączyński).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 15 grudnia 2021 r. dotyczącego powierzenia Miastu Poznań zadania własnego Gminy Oborniki w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Dąbrówce Leśnej, stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.
 24. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 25. Wolne głosy i wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Ryczywół. Opłaty za śmieci w 2024 roku bez zmian

Mieszkańcy gminy Ryczywół poznali stawki opłat w 2024 roku. Dodatkowo także znane są terminy płatności za odbiór odpadów.

Uwaga! Możliwe mgły!

Meteorolodzy ostrzegają przed możliwością wystąpienia lokalnych, gęstych mgieł.

Uwaga. Możliwe marznące opady

Wydano ostrzeżenie przed opadami marznącego deszczu lub mżawki dla terenu naszego powiatu.

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach zaprasza chętnych na 2 spotkania w miesiącu grudniu.

Sesja w Obornikach. Tym zajmą się radni

Rada Miejska w Obornikach zajmie się w środę m.in. podatkami, komunikacją z Rogoźnem oraz współpracą z Metropolią Poznań. 

Uwaga może być ślisko

Meteorolodzy prognozują możliwość znacznego spadku temperatury i zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników!

Uwaga, ważne ostrzeżenia meteorologiczne!

Wydano dwa ostrzeżenia meteorologiczne dla naszego powiatu, w prognozach godzinowych potwierdzają się zapowiedzi możliwości wystąpienia marznących opadów.