fbpx

W piątek XL Sesja Rady Gminy Ryczywół

Przewodniczący Rady Gminy w Ryczywole zwołuje XL Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ryczywół. Odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy regulaminowe.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wystąpienie radnych powiatowych i zapytania.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Informacja Wójta Gminy o pracach między Sesjami.

7. Informacja przewodniczących komisji Rady Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.

8. Składanie interpelacji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryczywół na 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/ 272 /2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół”.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/ 301 /2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryczywół.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zakończenie.