fbpx

Można kupić wóz strażacki

Za kwotę minimum 7700 zł brutto można zakupić samochód strażacki z OSP Skrzetusz.

Po zakupie nowego samochodu dla OSP Ryczywół jeden z wozów strażackich z tej jednostki został przekazany do druhów ze Skrzetusza. Tym sposobem na sprzedaż trafia STAR 244, który służył dotychczas w tamtejszej jednostce OSP. Wójt Gminy Ryczywół opublikował komunikat, w których informuje o możliwości zakupu wozu strażackiego. Cena minimalna wynosi 7700 zł brutto.

OGŁOSZENIE NR 1/2021

w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star 244 
będącego własnością Gminy Ryczywół

Wójt Gminy Ryczywół  ogłasza na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze  zm.), że posiada na sprzedaż pojazd pożarniczy marki STAR 244, rok produkcji 1977, przebieg  31183 km, rok pierwszej rejestracji: 1988,  badanie techniczne ważne do: 02.02.2022r.

1. Oferta cenowa winna być złożona po uprzednich oględzinach obecnego stanu pojazdu. W/w pojazd pożarniczy, będący przedmiotem sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą uprawnioną przez sprzedającego do kontaktu p. Jacek Grabowski  tel. 661 533 735.

2. Oferty  na kupno  samochodu wg załączonego formularza wraz z podpisaną klauzula informacyjną, należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ryczywole do dnia 20.04.2021 r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach opisanych następująco:

- Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki STAR 244,

- dane osoby bądź podmiotu, przez którego oferta jest składana.

3. Koszty związane z nabyciem samochodu oraz koszty transportu ponosi kupujący.

4. Cena proponowana nie może być niższa niż 7.700,00 zł (siedemtysięcysiedemsetzłotych00/100)

5. Spośród ofert złożonych w terminie sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną.

6. Oferent z najwyższą zaproponowaną ceną zakupu samochodu zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie o terminie podpisania umowy. Kupujący otrzyma fakturę zakupu zawierającą cenę zakupu samochodu - sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT (Pismo z dnia 5 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.725.2018.1.AJB).

7. W przypadku braku podpisania umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie, sprzedający uprawniony będzie do wyboru kolejnej ze złożonych ofert.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.