Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie

 

Przewodniczący Łukasz Zaranek poinformował o harmonogramie prac Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Najbliższ sesja odbędzie się 26 lutego. Przed nią odbędą się posiedzenia wszystkich komisji działających przy Radzie.

 

Zawiadamiam, że plan pracy Rady Miejskiej w miesiącu lutym 2020 roku przedstawia się następująco:

  1. 19 lutego 2020 roku godz. 1600 – sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. – Komisja Rewizyjna. Temat komisji:

- Kontrola wydatkowania środków publicznych na realizację zadań własnych Gminy przez organizacje pozarządowe za rok 2019 (wybrane organizacje) RKS Wełna i WOPR.

  1. 20 lutego 2020 roku godz. 1630– sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 – Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury. Temat komisji:

- Informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Rogoźno w tym ul. Fabryczna za 2019 rok.

  1. 24 lutego 2020 roku godz. 1615 – sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 - Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa. Tematy komisji:

- Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.

- Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno,

- Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Rogoźno.

  1. 18 lutego 2020 roku o godz. 9:00 - sala nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Tematy komisji:

- rozpatrzenie skargi i petycji

Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r. ( środa ) o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie, zgodnie z planem pracy tematem sesji będzie:

- Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim,

- Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno,

- Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                 Przewodniczący RM

                                                                                                                                      Łukasz Zaranek

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież