fbpx

W środę odbędzie się posiedzenie obornickiej rady

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Paweł Drewicz zaprasza na środową sesję.

 

29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach odbędzie się XVlll posiedzenie Rady Miejskiej w Obornikach. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdania z prac komisji za 2019 rok.
 7. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 8. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 9. Zapytania sołtysów.
 10. Informacja Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej na temat nowelizacji aktów prawa miejscowego ZM GOAP (osoby referujące: Z-ca Dyrektora Biura ZM GOAP p. Katarzyna Stróżyk, Z-ca Dyrektora Biura ZM GOAP p. Wiesław Wojdyła).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2020-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
 15. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Obornikach (w głosowaniu tajnym):
 16. podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Obornikach (osoba referująca: Sekretarz Gminy Oborniki p. Krzysztof Nowacki),
 17. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Obornikach (osoba referująca: Sekretarz Gminy Oborniki p. Krzysztof Nowacki),
 18. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 19. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Obornikach (osoba referująca: Sekretarz Gminy Oborniki p. Krzysztof Nowacki).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr XXIX/441/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miejscowości Bąblin i Nowołoskoniec, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 361/1, 361/2 i 361/3 położonych w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 301, 303, 305, 473, 474 i 475 położonych w miejscowości Uścikowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ocieszyn, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Wybudowanie, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Czarnków porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Eichler).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Grodzisk Wielkopolski porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Eichler).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Kamieniec porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Eichler).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Murowana Goślina porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Eichler).
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Rogoźno porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Eichler).
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Rokietnica porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Eichler).
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Ryczywół porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Eichler).
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Tarnowo Podgórne porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Eichler).
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Gminą Wielichowo porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020 (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Eichler).
 36. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 37. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 38. Wolne głosy i wnioski.
 39. Zamknięcie sesji.