fbpx

Projekty grantowe w Centrum Rekreacji Oborniki

Lokalna Grupa Działania Trzech Rzek zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym planowanych naborów grantowych. Spotkanie odbędzie się 11.12.2019 (środa) o godz. 16:00, na Sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki (pływalnia), ul. Czarnkowska 84, 64-600 Oborniki.

W pierwszym kwartale 2020 roku planowane są nabory wniosków na budowę infrastruktury oraz wydarzenia integrujące mieszkańców. Granty to dotacje w wysokości od kilu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, do 100% kosztów zadań. Plac zabaw? Siłownia zewnętrzna? Boisko? Wiata? To wszystko można sfinansować w całości z Grantu LGD! A jeśli w Waszej społeczności lokalnej brakuje wydarzeń integracyjnych i aktywizacyjnych, to z pomocą LGD można sfinansować warsztaty, wyjazdy, spotkania, imprezy dla społeczności lokalnej.

granty lgd