Gmina Ryczywół ma PSZOK

Gmina Ryczywół zyskała swój punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Gmina Ryczywół dokonała odbioru końcowego inwestycji "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Ryczywół”, której wartość wyniosła 524 539,46 zł. W ramach inwestycji wybudowany został jednocześnie plac manewrowy i postojowy dla pojazdów korzystających z PSZOK-u. Na placu posadowione zostały obiekty kontenerowe, rozstawiono mobilne kontenery i pojemniki na odpady komunalne, wykonano kanalizację i instalację elektryczną. W sąsiedztwie placu zamontowano tablice edukacyjne i informacyjne oraz ławki. Teren został ogrodzony oraz wzbogacony w zieleń. Wykonawcą prac związanych z budową PSZOK-u była firma Asta-Bud sp. z o. o. z Piły.

Wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych miało na celu przede wszystkim ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko naturalne, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” na kwotę 280 207,09 zł.

pszok gmina ryczywół

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież